Artysta w Młodej Polsce - charakterystyka (dandys, poeci przeklęci) - strona 3

– pocieszyciela, nauczyciela, patrioty mobilizującego masy do czynu. Postawili sobie nowy cel – sztukę. Hasło „sztuka dla sztuki” oznacza piękno i prawdę jako jedyne zadania poezji. Poeta ma prawo wyrażać siebie – stąd odejście od naturalizmu, realizmu i obiektywizmu. Dzieło sztuki to przejaw duszy artysty i jako takie ma być subiektywne, osobiste. Powodzeniem cieszy się estetyka ekspresjonistyczna, dążąca do oddania emocji.

Przybyszewski pisze, że zadaniem poety jest odtworzenie prawdy o duszy ludzkiej, nawet jeśli kryje ona brud. („Confiteor”). Uważał on, że artysta to istota namaszczona przez Boga, stojąca ponad społeczeństwem, która nie ma obowiązku mu służyć, a raczej wytyczać drogę ewolucji. Jednocześnie Przybyszewski przyznaje, że za sławę płaci się wysoką cenę – egzystencja artysty jest naznaczona tragizmem.

Na zachowanie i poglądy polskich artystów wpływ miały zachodnie wzory, przede wszystkim zaś francuscy poeci wyklęci, czyli poetes maudits. Jako pierwszy użył tego terminu Alfred de Vigny, ale to Paul Verlaine rozpowszechnił go tytułując swoje dzieło, w którym przedstawił sylwetki sześciu współczesnych poetów, „Les poetes maudits”. Oprócz siebie (występującego pod pseudonimem

Polecamy również:

 • Krytyka literacka i teatralna Młodej Polski

  W krytyce literackiej prądy młodopolskie pojawiły się nieco później niż w sztuce i w dużej mierze przeszły bez echa, m.in. ze względu na dużą ilość tego rodzaju publikacji. Jak zwraca uwagę Maria Podraza-Kwiatkowska, poziom krytyki literackiej był w tej epoce wysoki. Tworzyli ją zarówno dziennikarze,... Więcej »

 • Czasopisma Młodej Polski

  Wraz z coraz większą popularnością i dostępnością prasy rosła jej rola w życiu kulturalnym. Przełom pozytywistyczny dokonał się właśnie na łamach gazet. Dziennikarze i publicyści stali się pełnoprawnymi członkami artystycznej elity. Na rynku pojawiają się pierwsze pisma w całości poświęcone sztuce. Więcej »

 • Młodopolskie kawiarnie - ośrodki życia literacko-artystycznego - Zielony Balonik

  W okresie Młodej Polski narodziło się nowe zjawisko określane mianem życia literackiego albo –  szerzej – artystycznego. I choć w każdej epoce artyście wiedli życie towarzyskie, w tym okresie przybrało ono szczególne formy i nabrało wyjątkowego znaczenia. Życie artystyczne skupiało się... Więcej »

 • Programy literackie Młodej Polski

  W 1898 roku ukazał się na łamach „Słowa Polskiego” artykuł Tadeusza Konczyńskiego na temat Gabriela d'Annuzio. Praca miała charakter informacyjny i dość niespodziewanie stała się zarzewiem zapowiadającego się już od pewnego czasu konfliktu między starymi i młodymi. Odpowiedź Stanisława Szczepanowskiego... Więcej »

 • Chłopomania - definicja i charakterystyka

  Chłopomania to określenie młodopolskiej mody na folklor. Termin ma znaczenie pejoratywne i odnosi się do powierzchownej fascynacji wiejskim życiem, bez zrozumienia jego istoty. Zjawisko datuje się na 2. połowę XIX wieku w Polsce i na Ukrainie. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Nie opisali różnic mitologi greckiej a rzymskiej.
Uczennica • 2021-05-14 06:23:31
Tekst wsm fajny, ale tak dziwnie napisany, nie da się nic zrozumieć, lepiej się popraw ...
Ktos mondry • 2021-05-13 12:45:10
Fajna robota, dzięki byczku
Toja • 2021-05-13 11:26:25
Piłsudski dla władzy dopuścił do walki między Polakami.
Marcin • 2021-05-12 07:52:49
Na ile wolna wola jest rzeczywiście wolna skoro podlega prawom?
Imię • 2021-05-11 12:32:46