Present Simple - budowa - strona 2

from time to time – od czasu do czasu, rarely/seldom – rzadko, never – nigdy.

W zdaniu zwykle występują one po podmiocie i przed czasownikiem, np.:

I always eat breakfast. - Zawsze jem śniadanie.
You sometimes come late. - Ty czasami się spóźniasz.
Her brother never cries. - Jej brat nigdy nie płacze.
They often go to the park. - Oni często chodzą do parku.
My sister usually watches TV in the evening. - Moja siostra zwykle ogląda telewizję wieczorem.

Wyjątek stanowi czasownik 'to be':

I am always optimistic. - Zwykle jestem optymistą.
You are often rude. - Często jesteś niegrzeczny.
Our teacher is never late. - Nasza nauczycielka nigdy się nie spóźnia.
We are always in touch. - Zawsze jesteśmy w kontakcie.
They are sometimes boring. - Oni są czasem nudni.

Więcej na ten temat adverbs of frequency znaleźć można w sekcji dotyczącej przysłówka.

Inne przykłady zdań twierdzących z użyciem czasu present simple:

My mother works very hard. - Moja mama ciężko pracuje.
We go to the gym twice a week. - Dwa razy w tygodniu chodzimy na siłownię.
I never eat meat. - Nigdy nie jem mięsa.
Artists are usually talented. - Artyści są zwykle utalentowani.
Her parents usuallay go to Italy in summer. - Jej rodzice zwykle jeżdżą w lecie do Włoch.
Ewa speaks a lot. - Ewa dużo mówi.
I watch TV every day. - Codziennie oglądam telewizję.
He reads a newspaper each Monday. - On czyta gazetę w każdy poniedziałek.
I like your new shoes. -  Podobają mi się twoje nowe buty.
The Earth goes around the Sun. - Ziemia okrąża słońce.

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
TO NIE JEST INTERPRETACJA. MOIM ZDANIEM NAJGORSZA INTERPRETACJA NA ŚWIECIE. MOJA P. OD PO...
ŻAŁOSNE • 2020-10-28 23:03:24
7y6yy
ytyio yguig • 2020-10-28 18:58:23
Tekst jest napisany z błędami. (lata panowania) Hammurabi nie zjednoczył pierwszy Samar...
Historyk • 2020-10-28 17:07:17
To jest 7.
Alice • 2020-10-28 11:43:13
hyggyy
jhfhftu • 2020-10-28 10:30:09