Zwołanie stanów generalnych we Francji (1302) - powody, kompetencje

Społeczeństwo francuskie dzieliło się na trzy stany – szlachtę, duchowieństwo oraz stan trzeci, w którym większość stanowiło mieszczaństwo. Zaczęły one stanowić grupy społeczne uznane przez prawo. W efekcie, poza królem oraz aparatem państwowym, wszystkie trzy stany uczestniczyły w zarządzaniu państwem. Ich udział przejawiał się przede wszystkim poprzez zgromadzenia stanowe – stany generalne i prowincjonalne, samorządy miejskie oraz inne formy samorządu lokalnego.

Skutkiem pogarszającej się koniunktury gospodarczej, były konflikty polityczne wybuchające od początku XIV wieku. Ówczesny król Francji – Filip IV Piękny (1285 – 1314), prowadził wojny z miastami Flandrii, na które potrzebował sporych zasobów finansowych. W efekcie władca francuski podwyższał podatki, psuł monetę oraz starał się przerzucić część kosztów konfliktu zbrojnego na duchowieństwo. Te ostatnie działania Filipa doprowadziły do jego konfliktu z papieżem – Bonifacym VIII (1294 – 1303).

Filip za sprawą prowadzonej dla swoich celów propagandy królewskiej, doprowadził do powstania nastrojów antypapieskich wśród społeczeństwa francuskiego. Dla wzmocnienia pozycji króla w konflikcie z papiestwem, któremu nadano charakter walki o zagrożoną przez Kościół suwerenności państwa, postanowiono odwołać się do opinii publicznej.

W tym celu dziesiątego kwietnia 1302 roku do Paryża zwołano pierwszy raz w historii, zgromadzenie stanów generalnych. Pomimo, że wcześniejsi królowie francuscy odwoływali się do opinii stanów uprzywilejowanych, których przedstawiciele niejednokrotnie byli członkami rady królewskiej, to tym razem odwołano się do wszystkich trzech stanów.

Jednak rola tego pierwszego w dziejach Francji wydarzenia, sprowadziła się tylko do biernej aprobaty polityki Filipa IV Pięknego wobec papiestwa. Dzięki temu król miał wolną rękę do dalszych działań, jednak nawet podatek, którym obciążono Kościół francuski, nie uratował zrujnowanego przez władcę skarbu królewskiego.

Do kolejnego zjazdu Stanów Generalnych doszło w roku 1308, kiedy to władca szukał poparcia w związku z rozwiązaniem zakonu templariuszy. W praktyce, w kolejnych latach, głównym powodem zwoływania wszystkich trzech stanów, były potrzeby finansowe monarchy.

Do uprawnień Stanów Generalnych należało przede wszystkim wyrażanie zgody na nowe podatki, co było ściśle wiązane ze zgodą na prowadzenie wojny. Ponadto do ich kompetencji należało prawo do wyrażania zgody na alienacje domeny, wyboru króla (w sytuacji wymarcia dynastii) oraz przedstawianie zażaleń i postulatów dotyczących urządzeń państwowych.

Polecamy również:

 • Królestwo Anglii (X-XIII wiek) - historia

  W połowie XI w. Anglią rządził król Edward Wyznawca. Jednak na skutek najazdu wikingów i przejęcia przez nich władzy musiał uchodzić z kraju. Znalazł wówczas schronienie na dworze księcia Normandii. Podczas swojego pobytu władca angielski obiecał, że w razie jego bezpotomnej śmierci korona... Więcej »

 • Geneza i przyczyny wojny stuletniej

  Władcy Anglii na skutek utraty części terenów kontynentalnych, zaczęli interesować się obszarami brytyjskimi, pozostającymi poza ich zwierzchnictwem. Jako pierwsza, na skutek wypraw Edwarda I, została podporządkowana Walia. Następnie Anglicy zwrócili się w kierunku Szkocji. Ta ostatnia jednak z pomocą... Więcej »

 • Wojna stuletnia - przebieg (streszczenie, najważniejsze wydarzenia, bitwy)

  Pomimo, że wojna nazywana stuletnią – ze względu na czas trawina konfliktu (116 lat), wybuchła już w roku 1337, to pierwsza wyprawa zbrojna miała miejsce dopiero w roku 1346. W początkowej fazie wojny, Francja oraz Anglia ograniczyły się do działań floty. Nawet po zniszczeniu floty francuskiej pod Sluis w... Więcej »

 • Wojna stuletnia - wynik, skutki, znaczenie

  Na skutek wystąpienia Joanny d`Arc, pozycja króla Karola VII wzrosła w państwie, rozszerzając tym samym obszary uznające jego władzę. Przychylne nastawienie społeczne ułatwiło zdecydowanie władzy dalsze prowadzenie wojny z Anglią. Następnie – na skutek zawartej ugody z roku 1435 z księciem Burgundii... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43