Wojna prusko-austriacka (1866) - przyczyny, przebieg, rezultaty

Zjednoczenie Niemiec stało się celem życiowym ambitnego pruskiego polityka, Ottona von Bismarcka. Miał on zamiar osiągnąć dzięki pokonaniu wszystkich sił, które były tradycyjnie mniej lub bardziej przeciwne złączeniu księstw niemieckich w jedno państwo. Po pokonaniu Danii w wojnie roku 1864 kolejnym przeciwnikiem na drodze Prus była Austria.

Cesarstwo Austriackie było od wielu lat głównym rywalem państwa pruskiego jeśli chodzi o dominację w Związku Niemieckim, organizacji zrzeszającej państwa niemieckie. Austria była gwarantem i zwierzchnikiem Związku, stąd też zjednoczenie Niemiec znacznie osłabiłoby jej pozycję w Europie. Dlatego też wszelkie próby połączenia państw niemieckich mogły odbyć się dopiero po pokonaniu Habsburgów.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny były konflikty na tle administrowania zdobytymi przez Austrię i Prusy w roku 1864 księstwami Szlezwiku i Holsztyna. Konflikty dotyczące zarządzania księstwami, jak również pruskie prowokacje, planowane właśnie na rozdrażnienie Austrii, spowodowały wybuch wojny w roku 1866. Związek Niemiecki został rozdarty pomiędzy obie walczące strony, część państw poparła Prusy, inne wsparły Austrię. Bismarck i w tym wypadku potrafił wykorzystać sytuację polityczno - militarną na swoją korzyść. Po tym, jak Królestwo Hanoweru oficjalnie poparło sprawę austriacką, Prusy zaatakowały je jako pierwsze i zdobyły skarbiec tego państwa. Zdobyte w ten sposób środki finansowe posłużyły na sfinansowanie konfliktu z Austrią.

Wojna prędko została przerzucona na terytorium Austrii i tam właśnie okazało się, że armia pruska wyraźnie góruje nad austriackim przeciwnikiem. Prusacy używali już nowego rodzaju karabinu, ładowanego odtylcowo, co dawało im wielką przewagę nad przestarzałymi karabinami austriackimi, ładowanymi odprzodowo. Różnicę można było wyraźnie wyczuć na polu bitwy - karabiny pruskie można było ładować nawet na leżąco i znacznie szybciej, podczas gdy Austriacy zmuszani byli do powolnego ładowania na stojąco bądź w przyklęku.

 Wielu historyków uważa, że to właśnie ta przewaga technologiczna pozwoliła Prusom wygrać główną bitwę tej wojny, stoczoną pod Sadową 3.07.1866 roku. Armia austriacka poniosła tam sromotną klęskę, a droga do Wiednia stanęła przed Prusami otworem. Miarą klęski austriackiej była także interwencja włoska po stronie Prus. Wojska włoskie zaatakowały południowe włości monarchii Franciszka Józefa, odnosząc znaczne zwycięstwa i odrywając w ostatecznym rachunku Wenecję.

Bismarckowi jednak nie zależało na całkowitym zniszczeniu Austrii. Jej upadek powodowałby zbyt duże zaburzenia w tej części Europy, a państwo austriackie mogło być paradoksalnie późniejszym sojusznikiem przyszłych Niemiec. Z tego też powodu rozpoczęto rokowania pokojowe, które zakończyły się jeszcze w 1866 podpisaniem umiarkowanego pokoju w Pradze. Oprócz utraty zdobyczy z wojny z Danią i Wenecji Austria nie poniosła wielkich strat terytorialnych. Musiała jednak uznać supremację pruską w Związku Niemieckim, który zresztą wkrótce został rozwiązany i przeorganizowany. Prusy wcieliły do swojego terytorium część mniejszych państw, z reszty zaś utworzyły kontrolowany przez nie Związek Północnoniemiecki. Dzięki zwycięstwu nad Austrią ostatnim przeciwnikiem na drodze ku zjednoczeniu była Francja.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
7
7 • 2021-05-17 18:40:57
Mowa niezależna (Direct speech) i Mowa zależna (reported speech). Wprowadzacie ludzi w b...
OnahM • 2021-05-17 14:52:15
Nice
john paul II • 2021-05-17 13:04:19
średnio pomogło za dużo czytania
anonimus • 2021-05-17 12:07:41
Był bardzo przydatny
Niki • 2021-05-16 21:20:21