Legiony Polskie we Włoszech - czym były, geneza, cel, bitwy, opis

Idea walki o niepodległość Rzeczpospolitej nie zniknęła wraz z upadkiem insurekcji kościuszkowskiej, a wręcz przeciwnie. Jej ocalali uczestnicy starali się cały czas prowadzić walkę  o wolność,  poszukując wsparcia i sojuszników poza granicami kraju. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków działań była rewolucyjna Francja, tocząca wojnę z Austrią i Prusami, a więc dwoma z trzech zaborców.

W 1796 roku do Paryża przybył weteran insurekcji koścuszkowskiej, Jan Henryk Dąbrowski, który to poprosił władze rewolucyjne o możliwość utworzenia polskich oddziałów do walki z Austrią. Posługiwał się  on przy tym kontaktami istniejącymi jeszcze z czasów przygotowań do insurekcji. Dyrektoriat postanowił wysłać Dąbrowskiego do Włoch, gdzie toczyły się ciężkie walki. Tam pomysł Polaka spotkał się z aprobatą Napoleona Bonaparte, ówcześnie generała rewolucji. 9.01.1797 roku powołano Legion Polski. Nie był on jednak formacją francuskiej armii, bowiem oficjalnie zadanie jego organizacji, wyposażenia i utrzymania wzięła na swoje barki Lombardia. Zaciąg do Legionu, początkowo niski, zaczął zwiększać się, w miarę rekrutacji jeńców polskich z armii austriackiej, co pozwoliło wkrótce na wystawienie większej ilości jednostek. Werbunek trwał nawet mimo początków rozmów pokojowych. Żołnierze polscy zdążyli jeszcze wejść do boju, ponosząc duże straty w czasie walk we Włoszech.   W 1800 roku powołano kolejną jednostkę polską, jaką była Legia Naddunajska, dowodzona przez generała Karola Kniaziewicza.

Nadzieje Polaków rozwiały się w roku 1802, gdy, po podpisaniu pokojów z państwami koalicji antyfrancuskiej, Napoleon nie potrzebował już ich pomocy.  Nie miał on więc już zamiaru promować ich sprawy na arenie międzynarodowej. Większa część Legionów uległa w czasie walk rozbiciu, a pozostałych żołnierzy wysłano na wyspę Santo Domingo, w celu stłumienia trwającego tam powstania niewolników. Wielu legionistów nigdy stamtąd nie wróciło, ginąc w walkach lub przechodząc na stronę powstańców, rozczarowana Napoleonem.

Z historią Legionów wiąże się też geneza polskiego hymnu narodowego. Został on skomponowany przez poetę Józefa Wybickiego jako pieśń dla legionistów idących do boju i hymn oddziału. Z czasem zyskał ogromną popularność w Europie i Polsce.

Polecamy również:

  • Jan Henryk Dąbrowski - biografia, działalność, co zrobił dla Polski

    Jan Henryk Dąbrowski urodził się 2.08.1755 roku w Pierzchowie nad Rabą. Pochodził z rodziny szlacheckiej, o korzeniach częściowo inflanckich. Nie studiował na żadnej z ważniejszych uczelni, za to bardzo wcześnie, w roku 1766 wyjechał z kraju. W 1771 zaciągnął się do armii saskiej, w której służył 20 lat. Z... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52
skidibi tojlet
• 2024-02-16 17:21:38