Wpływ górnictwa na środowisko naturalne - strona 3

górnictwa węgla kamiennego spowodował zanik złóż solanki, będącej podstawą rozwoju tamtejszego uzdrowiska.
Wody kopalniane (i wody przesączające się z hałd) mogą zanieczyszczać też wody powierzchniowe. Wody z kopalni węgla kamiennego i brunatnego mają obniżone pH (są kwaśniejsze od wód powierzchniowych), podwyższoną zawartość związków żelaza i siarczanów. Są też często znacznie zasolone.

Niektóre prymitywne metody pozyskiwania metali mogą silnie zanieczyszczać wody powierzchniowe (np. metoda amalgatowa stosowana jeszcze w Amazonii w pozyskiwaniu złota ze złóż aluwialnych/rzecznych powoduje zniszczenie życia w rzekach przez związki rtęci).

5. Nie tylko transport ropy naftowej, ale również jej wydobycie ze złóż podmorskich może spowodować zniszczenie ekosystemu morskiego i nadbrzeżnego przez węglowodory w sytuacji awarii platformy wiertniczej (np. eksplozja zanurzalnej platformy wiertniczej Deep Horizon na Zat. Meksykańskiej w 2010 roku spowodowała zanieczyszczenie wód samej zatoki i jej brzegów, co obniżyło zyski lokalnych rybaków i sektora turystycznego).

6. Działalność górnicza dotyka też bezpośrednio człowieka. Z rozwojem kopalń (zwłaszcza odkrywkowych) wiąże się też niszczenie

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
idk
2021-04-27 10:05:12
dzk za pomoc
Ostatnio komentowane
Nie opisali różnic mitologi greckiej a rzymskiej.
Uczennica • 2021-05-14 06:23:31
elo
jonatan • 2021-05-13 14:50:49
Tekst wsm fajny, ale tak dziwnie napisany, nie da się nic zrozumieć, lepiej się popraw ...
Ktos mondry • 2021-05-13 12:45:10
Fajna robota, dzięki byczku
Toja • 2021-05-13 11:26:25
2
Hanka • 2021-05-13 09:15:11