Rybołówstwo na świecie - geografia - strona 5

bogatym źródłem wysokiej jakości białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3, jodu, wapnia, potasu, fosforu oraz witamin A i D a ich znaczenie dla zdrowia jest szeroko doceniane. Mogą się też w nich jednak kumulować toksyczne metale ciężkie (zwłaszcza rtęć) i dioksyny. Dotyczy to zwłaszcza organizmów znajdująch się na szczycie drabiny pokarmowej, takich jak duże drapieżne tuńczyki błękitnopłetwe. Innym przykładem niebezpieczeństw związanych ze spożywanie ryb jest mięso suma rekiniego, znane pod handlową nazwą panga. Zastrzeżenia budzą bowiem warunki hodowli tej ryby w wodach Mekongu w Azji Południowo-Wschodniej. Zagęszczenie ryb w hodowli jest bowiem bardzo duże, wody w których żyją ryby są silnie zanieczyszczone, poza tym w hodowli stosowane są antybiotyki, środki bakteriobójcze i hormony.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Zasoby naturalne - rodzaje, źródła

  Zasoby naturalne lub przyrodnicze zasoby naturalne to wszystkie elementy środowiska przyrodniczego, które człowiek może wykorzystać dla swoich potrzeb. Są to zarówno organiczne, jak i nieorganiczne elementy środowiska. Więcej »

 • Rolnictwo na świecie - definicja, historia - geografia. Chów a hodowla - różnice

  Rolnictwo jest działem gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem żywności dla człowieka i zwierząt (wytwarzanie pasz) oraz produkcją surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego dla przemysłu przetwórczego. Więcej »

 • Leśnictwo na świecie - geografia

  Leśnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki narodowej. Zajmuje się ono:- wykorzystaniem lasów w celach gospodarczych,- ich ochroną,- pielęgnacjąi odnawianiem. Więcej »

 • Przemysł na świecie - geografia

  Przemysł jest jednym z działów gospodarki. Działalność przemysłowa polega na wydobywaniu lub pozyskiwaniu surowców (mineralnych, roślinnych i zwierzęcych) i ich przetwarzaniu na wyroby gotowe służące zaspokojeniu potrzeb ludzi (czasami jedne branże przemysłu wytwarzają produkty wykorzystywane przez... Więcej »

 • Sektor usług i jego rola w rozwoju społeczno-gospodarczym świata

  Usługa to każda czynność użytkowa, zaspokajająca określoną potrzebę klienta (osoba fizyczna lub instytucja), ale nie związana z produkcją dóbr materialnych. Wiele usług świadczone być może dzięki istnieniu infrastruktury, czyli np. dróg (infrastruktura techniczna), szkół i szpitali... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02