Rybołówstwo na świecie - geografia

Rybołówstwo jest gałęzią gospodarki narodowej należącą obok rolnictwa i leśnictwa do jej pierwszego sektora. Rybołówstwo jest jednak starsze od rolnictwa – stanowiło ono razem z łowiectwem i zbieractwem podstawę utrzymania społeczeństw ludzkich przed rewolucja neolityczną (rolniczą).

Zajmuje się ono połowem ryb, małży, skorupiaków (krabów, langust, homarów, krewetek), głowonogów (kalmarów i ośmiornic) i niektórych innych organizmów wodnych. Pojęcie to nie obejmuje odławiania ssaków morskich – fok i waleni (zwłaszcza wielorybów - ich połowami zajmuje się wielorybnictwo, obecnie mające mniejsze znaczenie niż kilkadziesiąt lat temu).

Rozróżniamy:
- rybołówstwo morskie (przybrzeżne i pełnomorskie) – dostarczające prawie 90% poławianych organizmów wodnych
- i rybołówstwo śródlądowe (określane w języku polskim jako rybactwo sródlądowe).

Ponadto obok pozyskiwania organizmów dzikich (w polskiej terminologii to do tego ograniczana jest zazwyczaj pojecie rybołówstwa) wyróżniamy tzw. akwakulturę, czyli hodowlę organizmów wodnych. Obejmuje ono obecnie ponad 400 gatunków stworzen wodnych. Dawniej pojęcie to ograniczało się właściwie do wód śródlądowych (np. hodowli karpi w sztucznych zbiornikach wodnych

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Zasoby naturalne - rodzaje, źródła

  Zasoby naturalne lub przyrodnicze zasoby naturalne to wszystkie elementy środowiska przyrodniczego, które człowiek może wykorzystać dla swoich potrzeb. Są to zarówno organiczne, jak i nieorganiczne elementy środowiska. Więcej »

 • Rolnictwo na świecie - definicja, historia - geografia. Chów a hodowla - różnice

  Rolnictwo jest działem gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem żywności dla człowieka i zwierząt (wytwarzanie pasz) oraz produkcją surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego dla przemysłu przetwórczego. Więcej »

 • Leśnictwo na świecie - geografia

  Leśnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki narodowej. Zajmuje się ono:- wykorzystaniem lasów w celach gospodarczych,- ich ochroną,- pielęgnacjąi odnawianiem. Więcej »

 • Przemysł na świecie - geografia

  Przemysł jest jednym z działów gospodarki. Działalność przemysłowa polega na wydobywaniu lub pozyskiwaniu surowców (mineralnych, roślinnych i zwierzęcych) i ich przetwarzaniu na wyroby gotowe służące zaspokojeniu potrzeb ludzi (czasami jedne branże przemysłu wytwarzają produkty wykorzystywane przez... Więcej »

 • Sektor usług i jego rola w rozwoju społeczno-gospodarczym świata

  Usługa to każda czynność użytkowa, zaspokajająca określoną potrzebę klienta (osoba fizyczna lub instytucja), ale nie związana z produkcją dóbr materialnych. Wiele usług świadczone być może dzięki istnieniu infrastruktury, czyli np. dróg (infrastruktura techniczna), szkół i szpitali... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Nic nie ma przydatnego ogólnie to jebač to tą stronę
• 2022-05-16 08:06:33
HahA
• 2022-05-15 21:02:13
Sus
• 2022-05-15 17:02:41
10/10 pomógł mi w prezentacji o tlenie
• 2022-05-15 13:43:19
JD
• 2022-05-15 10:55:45