Piramida płci i wieku - definicja, interpretacja, opis - strona 2

(choroby serca) oraz wpływ alkoholizmu.

 Piramida wielu ludności
źródło: wikipedia.org (18.09.2004)

 

Do najbardziej zmaskulinizowanych społeczeństw należą: Chiny (zwłaszcza w grupie wiekowej do 15 lat), Indie i kraje arabskie (zwłaszcza znad Zat. Perskiej). Wynika to z jednej strony z aborcji i uśmiercania dzieci w społeczeństwach, w których tradycyjnie potomkowie płci męskiej są bardziej pożądani niż płci żeńskiej (zwłaszcza w Chinach, gdzie promowana była i jest polityka jednego dziecka), z drugiej zaś z napływu robotników spoza granicy (przede wszystkim mężczyzn jak w krajach znad zat. Perskiej – np. w Katarze).

Nierównowaga w udziale poszczególnych płci może też dotyczyć regionów – np. w obszarach wydobycia gazu łupkowego w USA przeważają mężczyźni, podczas gdy w Łodzi w Polsce, gdzie rozwijał się przemysł włókienniczy dominowały kobiety.

Analizując strukturę wieku dzielimy społeczeństwa zazwyczaj na 3 grupy: dzieci i młodzież (do 15 roku życia), dorosłych (15-60 lat) i ludzi starych (powyżej 60 roku życia). Podział ten mniej więcej zgadza się z podziałem na ludność w wieku: przedprodukcyjnym (w Polsce do 17 roku życia), produkcyjnym (w Polsce dla kobiet 18-59 lat, dla mężczyzn 18-64 lata) o poprodukcyjnym (od 60 lat dla kobiet

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12
Fajne fajnie
• 2022-05-16 19:35:14
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11