Fazy i model przejścia demograficznego i epidemiologicznego - strona 3

obniża standard życia i utrudnia korzystanie z rozrywek), średnia oczekiwana długość życia wydłuża się do około 75 lat, proces starzenia się społeczeństw nasila się, na tym etapie znajdują się m.in.: Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, kraje Europy, Chiny, Brazylia i Argentyna;
V – wyróżniana nie przez wszystkich demografów, w fazie tej przy niskim współczynniku zgonów i urodzeń obserwujemy często znaczną przewagę tych pierwszych, obserwowane są znaczne zmiany norm zachowań (realizowanie się poza rodziną, wydłużanie okresu nauki, spadek liczby zawieranych małżeństw, upowszechnienie antykoncepcji), równocześnie oczekiwana długość życia jest większa niż 75 lat, zaliczane są tu niektóre kraje europejskie (np. Niemcy, Włochy, Węgry), czy Japonia.

Z pojęciem przejścia demograficznego wiąże się też przejście epidemiologiczne, wskazujące zmiany głównych przyczym zgonów (gł. w odniesieniu do chorób). W pierwszym etapie przejścia demograficznego są to głównie choroby epidemiczne, pasożytnicze oraz klęski głodu. W II etapie największe znaczenie mają choroby zakaźne (łatwo atakują duże populacje ludzkie), a w obszarach gorących i wilgotnych również choroby pasożytnicze. W III i IV etapie przejścia demograficznego największe znaczenie mają choroby zwyrodnieniowe, choroby nowotworowe i choroby układy krążenia. Wreszcie w etapie V rośnie problem związany z chorobami wieku podeszłego.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Umieralność i zagrożenia zdrowia na świecie

    Całkowity współczynnik umieralności (wyrażony jako ilość zgonów w danym okresie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jakiegoś obszaru) jest zróżnicowany przestrzennie. W 2011 roku (według danych OECD) największe wartości współczynnika obserwowano w krajach afrykańskich na południe... Więcej »

  • Problem ubóstwa i głodu na świecie - rejony, kraje, statystyki

    Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dobowa wartość kaloryczna pokarmów wystarczająca dla normalnego funkcjonowania organizmu dorosłego człowieka wynosi 2500 kcal (wartość pożądana to 2700 kcal). Są to oczywiście wartości uśrednione. Więcej energii potrzebują... Więcej »

  • Eksplozja demograficzna i starzenie się społeczeństw - problemy demograficzne i ich skutki

    Eksplozja demograficzna to gwałtowny (zachodzący w okresie kilku dziesięcioleci) wzrost liczby ludności jakiegoś obszaru. Jest on wynikiem dużego spadku umieralności (zwłaszcza małych dzieci i niemowląt), przy utrzymującej się dużej rodności. Efektem są wysokie wartości współczynnika przyrostu naturalnego... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 4 =
Dandylion
2018-10-22 17:47:42
Zgadzam się hehe.
Ostatnio komentowane
Autor urodził się na wsi Korolowka k. Tarnopola.
Jerzy Zawadzki • 2021-08-01 17:42:54
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39