Fazy i model przejścia demograficznego i epidemiologicznego - strona 3

obniża standard życia i utrudnia korzystanie z rozrywek), średnia oczekiwana długość życia wydłuża się do około 75 lat, proces starzenia się społeczeństw nasila się, na tym etapie znajdują się m.in.: Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, kraje Europy, Chiny, Brazylia i Argentyna;
V – wyróżniana nie przez wszystkich demografów, w fazie tej przy niskim współczynniku zgonów i urodzeń obserwujemy często znaczną przewagę tych pierwszych, obserwowane są znaczne zmiany norm zachowań (realizowanie się poza rodziną, wydłużanie okresu nauki, spadek liczby zawieranych małżeństw, upowszechnienie antykoncepcji), równocześnie oczekiwana długość życia jest większa niż 75 lat, zaliczane są tu niektóre kraje europejskie (np. Niemcy, Włochy, Węgry), czy Japonia.

Z pojęciem przejścia demograficznego wiąże się też przejście epidemiologiczne, wskazujące zmiany głównych przyczym zgonów (gł. w odniesieniu do chorób). W pierwszym etapie przejścia demograficznego są to głównie choroby epidemiczne, pasożytnicze oraz klęski głodu. W II etapie największe znaczenie mają choroby zakaźne (łatwo atakują duże populacje ludzkie), a w obszarach gorących i wilgotnych również choroby pasożytnicze. W III i IV etapie przejścia demograficznego największe znaczenie mają choroby zwyrodnieniowe, choroby nowotworowe i choroby układy krążenia. Wreszcie w etapie V rośnie problem związany z chorobami wieku podeszłego.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach
Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 5 =
Dandylion
2018-10-22 17:47:42
Zgadzam się hehe.
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33