Eksplozja demograficzna i starzenie się społeczeństw - problemy demograficzne i ich skutki - strona 2

ze swoich artykułów sformułował ideę bomby demograficznej. W jej myśl niekontrolowana eksplozja demograficzna w krajach rozwijających się doprowadzić może do wyczerpania zasobów środowiska przyrodniczego Ziemi i degradacji środowiska, a w następstwie tego do załamania się cywilizacji ludzkiej. Postęp technologiczny w obserwowany w różnych dziedzinach czyni tę groźbę mniej realną.

Obecnie pojęcie bomba demograficzna jest też stosowane dla opisu potencjalnych problemów starzejących się społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych. Proces starzenia się społeczeństw jest efektem zmniejszającej się liczby urodzeń i wydłużania się życia (wzrastającej liczby ludzi w starszym wieku) dzięki postępowi medycyny. W Polsce osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią obecnie około 14% społeczeństwa, we Francji i na Węgrzech 17%, w Niemczech 21% a w Japonii aż 23%. W Indiach jest tylko 5%, w Meksyku 6,5%, a w Chinach 8%. Prognozy ONZ szacują, że w połowie XXI wieku ludzie w wieku powyżej 65 lat stanowić będą około 26% mieszkańców naszego globu. Dawniej zadanie opieki nad osobami starszymi (często chorymi) spadało na rodziny. Obecnie w państwach wysoko rozwiniętych w dużym stopniu przejęło je państwo. Wymaga to rozwoju m.in. specjalistycznej dziedziny medycyny – gerontologii (zajmującej się chorobami podeszłego wieku) i stworzenia kosztownego systemu opieki nad starszymi. Ponadto wraz ze wzrostem udziału osób w wieku poprodukcyjnym maleć będzie udział osób w wieku produkcyjnym. Może to przyczynić się do spadku wzrostu gospodarczego oraz problemów z finansowaniem systemów emerytalnych w krajach wysoko rozwiniętych. Konieczna też będzie imigracja pracowników z krajów o młodszej strukturze wiekowej.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach
Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33