Efekt szklarniowy - przyczyny, mechanizm

Efekt szklarniowy to mechanizm działający w atmosferze Ziemi (ale także w atmosferach Wenus i Marsa) polegający na zatrzymywaniu ciepła w atmosferze.

Promieniowanie słoneczne (krótkofalowe) jest tylko w niewielkim stopniu pochłaniane przez gazy w atmosferze ziemskiej, podczas gdy długofalowe promieniowanie Ziemi jest w dużym stopniu pochłaniane w dolnych warstwach atmosfery przez gazy szklarniowe. Atmosfera wskutek pochłonięcia promieniowania ziemskiego ogrzewa się i emituje promieniowanie. Część promieniowania atmosfery emitowana w stronę powierzchni ziemi (promieniowanie zwrotne atmosfery) dodatkowo ją ogrzewa.

W efekcie obecność gazów szklarniowych w atmosferze ziemskiej powoduje, że temperatura powierzchni ziemi i dolnych warstw atmosfery ustala się na poziomie znacznie wyższym, niż w sytuacji braku atmosfery. Średnia dla całej kuli ziemskiej temperatura powietrza w dolnej części troposfery wynosi + 15°C, bez atmosfery (lub bez gazów szklarniowych w niej zawartych) wynosiłaby -17°C. Bez efektu szklarniowego o takim natężeniu, jaki ma on na Ziemi niemożliwy byłby więc rozwój życia w takiej postaci, jaka znamy.

Główne gazy odpowiedzialne za pochłanianie podczerwonego promieniowania

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Czynniki klimatotwórcze: astronomiczne, geograficzne

  Czynniki klimatyczne są to warunki fizyczne i geograficzne, które z jednej strony decydują o zróżnicowaniu klimatów Ziemi, z drugiej zaś strony decydują o kierunku i tempie zmian klimatu. Oddziaływanie czynników klimatycznych polega na wpływaniu na przebieg procesów, które... Więcej »

 • Chmury - powstawanie, rodzaje

  Para wodna (woda w gazowym stanie skupienia) dostaje się do atmosfery na skutek parowania z powierzchni zbiorników wodnych (najwięcej z mórz i oceanów) oraz parowania fizjologicznego roślin (transpiracji). Ilość pary wodnej w powietrzu atmosferycznym nazywamy wilgotnością powietrza. Dla... Więcej »

 • Powstawanie oraz rodzaje opadów i osadów atmosferycznych

  Opady atmosferyczne to produkty kondensacji pary wodnej, które urosły w chmurze na tyle, że pod wpływem siły ciężkości wypadają z chmury i spadają na powierzchnię ziemi. Osady atmosferyczne (opady poziome) to produkty kondensacji pary wodnej lub zamarzania kropelek wody tworzące się na wychłodzonej... Więcej »

 • Budowa atmosfery - warstwy

  W obrębie atmosfery, najbardziej zewnętrznej spośród geosfer, również można wyróżnić szereg warstw. Najpopularniejszym kryterium wyróżniania tych warstw (sfer) jest pionowy profil temperatury powietrza. Analizując go wyróżniamy warstwy, w których temperatura spada wraz ze... Więcej »

 • Cyrkulacja powietrza na kuli ziemskiej - geografia

  Cyrkulacja powietrza to system prądów powietrznych nad powierzchnią kuli ziemskiej, na który składają się poziome ruchy powietrza (wiatr) i pionowe ruchy powietrza (ruchy konwekcyjne – ruch ku górze i osiadanie – ruch w dół). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
j
• 2022-05-22 13:39:08
Mnożenie do 100
• 2022-05-22 12:05:43
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05