Wyładowania niesamoistne

Wyładowanie niesamoistne jest procesem przepływu prądu elektrycznego przez gaz, który jest możliwy dzięki działaniu zewnętrznych czynników jonizujących np. wysokiej temperatury.

Na wykresie przedstawiono zależność natężenia prądu elektrycznego płynącego przez gaz od przyłożonego napięcia. Wykres podzielono na cztery obszary, w których charakterystyka prądowo-napięciowa wygląda inaczej.

Obszar I
Wzrost napięcia powoduje proporcjonalny wzrost natężenia prądu – czyli spełnione jest prawo Ohma. Liczba par jonów w jednostce objętości jest  w przybliżeniu stała (N0 = constans), więc zwiększenie wartości przyłożonego napięcia powoduje zwiększenie prędkości jonów i tym samym wzrost wartości natężenia prądu.

Obszar II
Przyrost napięcia nadal powoduje zwiększenie natężenia prądu, ale nie jest to już zależność liniowa, więc nie jest tu spełnione prawo Ohma.

Obszar III
Zwiększanie napięcia nie ma wpływu na natężenie prądu, który osiągnął wartość zwaną prądem nasycenia (Inas). Można ją obliczyć ze wzoru:

I _{nas} = \frac{N _{0}e }{t}
 
gdzie: e – ładunek elementarny, t – czas.

Wartość prądu nasycenia jest miarą stopnia jonizacji danego gazu.

Obszar IV
Gwałtownie rośnie natężenie prądu. Jest to spowodowane tym, że prędkości jakie posiadają jony są na tyle duże, że powodują dalszą jonizację zderzeniową gazu, która od tej pory zachodzi w sposób lawinowy. Znaczny wzrost liczby nośników prądu elektrycznego powoduje znaczny wzrost natężenia prądu.

Polecamy również:

 • Wyładowanie samoistne

  Wyładowanie samoistne jest procesem polegającym na przepływie prądu elektrycznego przez gaz, utrzymującym się mimo ustania zewnętrznego czynnika jonizującego. Więcej »

 • Wyładowanie łukowe

  Wyładowanie łukowe ma miejsce w gazie, będącym pod ciśnieniem bliskim ciśnieniu atmosferycznemu tzw. ciśnieniem normalnym i zachodzi między dwoma elektrodami podłączonymi do zewnętrznego źródła zasilania. Więcej »

 • Wyładowanie iskrowe

  Wyładowanie iskrowe powstaje w gazie znajdującym się pod ciśnieniem bliskim ciśnieniu normalnemu (atmosferycznemu). Zachodzi w wyniku krótkotrwałego impulsu elektrycznego (tzw. iskry elektrycznej), który prowadzi do lawinowej jonizacji cząsteczek gazu. Więcej »

 • Wyładowanie ulotowe

  Wyładowanie ulotowe, zwane również koronowym, powstaje w wyniku stosunkowo silnego pola elektrycznego występującego np. pomiędzy przewodami linii wysokiego napięcia. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 2 =
klas 8
2023-09-29 08:07:38
to jest super edukujące zadanie
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53