Ładunek elementarny elektryczny

Wszystkie ciała występujące w przyrodzie zbudowane są z atomów, które z kolei zbudowane są z trzech rodzajów cząstek tj.:
1.    Protonów, znajdujących się w jądrze atomu i posiadających dodatni ładunek elektryczny.
2.    Neutronów, które również wchodzą w skład jądra atomu lecz są elektrycznie obojętne.
3.    Elektronów, które krążą wokół jądra atomowego i posiadają ujemny ładunek elektryczny.

W przypadku atomów różnych pierwiastków, liczba tych trzech rodzajów cząstek jest inna i decyduje o miejscu danego pierwiastka w układzie okresowym Mendelejewa. Jednak każdy atom posiada taką samą ilość elektronów co protonów i jest elektrycznie obojętny. Oznacza to ładunki elektryczne protonu i elektronu muszą być równe co do wartości.

Ładunek elementarny jest najmniejszą porcją ładunku elektrycznego jaka występuje w przyrodzie i jest on równy wartości ładunku pojedynczego protonu bądź elektronu.

e = ±1,6•10-19C – wartość ładunku elementarnego.

Jednostką ładunku elektrycznego w układzie SI jeden kulomb, który jest równy:

[1C = 1A•s], gdzie A – amper, s – sekunda.

Prąd o natężeniu jednego ampera płynąc przez jedną sekundę przeniesie ładunek o wartości jednego kulomba.

Z przytoczonej definicji ładunku elementarnego wynika, że całkowity ładunek elektryczny (q) ciała musi być całkowitą wielokrotnością ładunku elementarnego:

q = ne, gdzie n = 0, 1, 2, …

Elementarny ładunek elektryczny – przykład.

Ile elektronów należy wprowadzić do ciała aby jego ładunek był równy -1C?

Dane:                                        Szukane:
q = -1C                                       n = ?
e = -1,6•10-19C

Rozwiązanie:
Skoro q = ne, to:

n= \frac{q}{e} = \frac{-1C}{-1,6 \cdot 10 ^{-19}C } =0,625 \cdot 10 ^{19}  
 
Z przedstawionego przykładu wynika, że kulomb jest bardzo dużą jednostką.

Polecamy również:

 • Zasada zachowania ładunku elektrycznego

  Zasada zachowania ładunku elektrycznego jest jednym z podstawowych praw przyrody. Głosi ona, że w układzie izolowanym od otoczenia całkowity ładunek elektryczny, będący algebraiczną sumą wszystkich ładunków układu ciał, się nie zmienia. Więcej »

 • Sposoby elektryzowania ciał
 • Prawo Coulomba

  Prawo Coulomba dotyczy oddziaływania pomiędzy dwoma punktowymi ładunkami elektrycznymi. Głosi ono, że siła z jaką ładunki oddziałują na siebie jest wprost proporcjonalna do ich iloczynu i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy nimi. Więcej »

 • Pole elektryczne

  Ładunki elektryczne oddziałują na siebie (przyciągają się lub odpychają) nie stykając się przy tym ze sobą. Jest to możliwe dlatego, że ładunki wytwarzają w swoim otoczeniu pole elektrostatyczne, które można zdefiniować jako właściwość przestrzeni polegającą na tym, że na umieszczony w niej ładunek... Więcej »

 • Ruch ładunku w polu elektrycznym

  Jeżeli ładunek elektryczny zostanie umieszczony w jednorodnym polu elektrycznym (np. pomiędzy okładkami kondensatora płaskiego), to zgodnie z definicją natężenia pola będzie na niego działać stała siła Coulomba równa: Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 3 + 3 =
1234
2021-10-06 10:18:57
Ok
Miłek
2018-09-25 16:18:58
Mateusz e to ładunek elementarny (najmniejszy ładunek elektryczny)
Mateusz
2018-01-06 19:53:21
co znaczy pojecie e- przy ladunku?
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43