Równanie Schrödingera

Podane w 1926 roku przez Erwina Schrodingera równanie jest obecnie podstawowym równaniem mechaniki kwantowej. Opisuje ono rozwój stanu kwantowego w zależności od czasu i współrzędnych przestrzennych, co wymaga zastosowania funkcji falowej.
Funkcja falowa, występująca w równaniu Schrodingera jest funkcją bardziej skomplikowaną niż odpowiednia wielkość dla fal mechanicznych, czy elektromagnetycznych, gdyż fala materii oprócz energii i pędu przenosi masę, a także w niektórych przypadkach ładunek elektryczny.  
Najprostszą formą równania Schrodingera jest równanie dla jednej zmiennej przestrzennej x (dla ruchu jednowymiarowego) i niezależne od czasu. Ma ono postać:

 \frac{d ^{2} \ps}{dx ^{2} } =- \frac{8 \pi ^{2} m}{h ^{2} } [E-E _{p}(x) ]\psi
 
gdzie: d2/dx2 – druga pochodna po zmiennej przestrzennej x, ψ – funkcja falowa, m – masa cząstki, h – stała Plancka, E – całkowita energia mechaniczna, Ep(x) – energia potencjalna, będąca funkcją zmiennej przestrzennej w kierunku x.

Rozwiązanie przedstawionego powyżej równania polega na znalezieniu odpowiedniej funkcji falowej i wartości całkowitej energii dla odpowiedniej wartości energii potencjalnej.

Stosowanie równania Schrodingera w przypadku elektronu związanego w atomie jest bardziej skomplikowane, gdyż jest to przypadek

Polecamy również:

 • Analiza widmowa

  Analiza widmowa, zwana również spektralną, jest metodą określania składu chemicznego danej substancji na podstawie promieniowania elektromagnetycznego emitowanego lub absorbowanego przez nią. Więcej »

 • Atomy wieloelektronowe

  Atomy wieloelektronowe to atomy, które w swojej budowie zawierają więcej niż jeden elektron. Zatem są to atomy wszystkich znanych pierwiastków za wyjątkiem wodoru. Więcej »

 • Model Bohra budowy atomu wodoru

  Ogłoszony w 1913 roku przez duńskiego fizyka Nielsa Bohra model atomu wodoru zbudowany jest z dodatnio naładowanego jądra, wokół którego na orbicie eliptycznej (np. kołowej) krąży elektron. Więcej »

 • Laser

  Słowo laser jest akronimem angielskiej nazwy light amplification by the stimulated emission of radiation (wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania), co wyjaśnia mechanizm świecenia tego urządzenia. Więcej »

 • Efekt tunelowy

  Efekt tunelowy jest zjawiskiem kwantowym, polegającym na przechodzeniu cząstek przez barierę potencjału w przypadku, gdy ich całkowita energia ma mniejszą wartość od wysokości (wartości) bariery. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
7
7 • 2021-05-17 18:40:57
Mowa niezależna (Direct speech) i Mowa zależna (reported speech). Wprowadzacie ludzi w b...
OnahM • 2021-05-17 14:52:15
Nice
john paul II • 2021-05-17 13:04:19
średnio pomogło za dużo czytania
anonimus • 2021-05-17 12:07:41
Był bardzo przydatny
Niki • 2021-05-16 21:20:21