Prawo załamania światła (prawo Snella)

Gdy promień świetlny przechodzi z jednego przezroczystego ośrodka do drugiego o innym współczynniku załamania, to ulega on zjawisku refrakcji czyli załamania (wyjątkiem jest zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, które jest opisane w dalszej części pracy). Kąt pod jakim promień świetlny się załamie zależy od kąta jego padania na granicę ośrodków  oraz od współczynników załamania substancji, przez które przechodzi światło. Promienie padający i załamany należą do tej samej płaszczyzny.

 Prawo załamania światła zostało sformułowane przez Snelliusa, stąd często nazywane jest prawem Snella:

 \frac{sin \alpha }{sin \beta } = \frac{n _{2} }{n _{1} } gdzie:

α  - kąt padania światła, β – kąt załamania światła (obydwa kąty mierzone są od prostej normalnej do granicy ośrodków), n2 – współczynnik załamania materiału do którego światło przechodzi, n1 - współczynnik załamania materiału z którego światło przechodzi.

Ponieważ  n _{2}= \frac{c}{v _{2} }   oraz   n _{1}= \frac{c}{v _{1} }   ,   to   \frac{n _{2} }{n _{1} } = \frac{v _{1} }{v _{2} }   .  

Prawo załamania światła można więc również zapisać w postaci:

 \frac{sin \alpha }{sin \beta } = \frac{v _{1} }{v _{2} }

Prawo załamania światła (prawo Snella) – przykład.

Promień świetlny pada od strony próżni na powierzchnię szkła pod kątem 30°. Znajdź:
a)    kąt załamania promienia w szkle,
b)    kąt pomiędzy promieniami odbitym i załamanym.
Przyjmij, że prędkość rozchodzenia się światła w szkle wynosi  v = 2•108 m/s.    

Dane:                                Szukane:
α = 30°                                β = ?
v = 2•108 m/s                       γ = ?
c = 3•108 m/s – prędkość światła w próżni (wielkość tablicowa)

Rozwiązanie:

a) Zgodnie z prawem Snella:

 \frac{sin \alpha }{sin \beta } = \frac{c}{v } \Rightarrow sin \beta = \frac{vsin30 ^{ \circ } }{c}

sin \beta = \frac{2 \cdot 10 ^{8} \frac{m}{s} \cdot 0,5 }{3 \cdot 10 ^{8} \frac{m}{s} }= \frac{1}{3}

 \beta =19 ^{ \circ }
 
b)    Z rysunku wynika, że:

 \alpha + \beta + \gamma =180 ^{ \circ } \Rightarrow \gamma =180 ^{ \circ } - \alpha - \beta

 \gamma =180 ^{ \circ } -30 ^{ \circ }-19 ^{ \circ } =131 ^{ \circ }

Polecamy również:

 • Prawo odbicia światła

  Gdy promień świetlny pada na gładką powierzchnię, która rozdziela dwa ośrodki o różnych współczynnikach załamania światła, to na powierzchni odbijającej może nastąpić rozdzielenie promienia świetlnego na promienie: odbity i załamany. Więcej »

 • Zwierciadła

  Zwierciadła są ciałami o bardzo gładkich powierzchniach (rozmiary ich nieregularności są znacznie mniejsze od długości padającej na nie fali świetlnej), które odbijają promienie świetlne. Więcej »

 • Przejście promienia świetlnego przez pryzmat

  Pryzmat jest to bryła wykonana z materiału przezroczystego dla światła, która jest z dwóch stron ograniczona powierzchniami płaskimi, tworzącymi ze sobą kąt φ, zwany kątem łamiącym pryzmatu. Więcej »

 • Soczewki

  Soczewka jest bryłą wykonaną z materiału przezroczystego dla światła, która jest z co najmniej jednej strony ograniczona powierzchnią sferyczną. Więcej »

 • Przyrządy optyczne

  Przyrządy optyczne są instrumentami, które poszerzają zakres możliwości ludzkiego oka. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42