Optyka kwantowa

Optyka kwantowa jest dziedziną fizyki, zajmującą się zjawiskami związanymi ze światłem, których nie można wytłumaczyć w oparciu o teorię falową (np. zjawisko fotoelektryczne, czy efekt Comptona). Optyka kwantowa traktuje światło jako proces rozchodzenia się pewnych porcji energii (kwantów) zwanych fotonami, co wskazuje na „ziarnistość” budowy światła.

Podstawy teoretyczne optyki kwantowej zostały stworzone przez Maxa Plancka, który 1899 roku stworzył poprawny model promieniowania cieplnego ciała doskonale czarnego, w którym założył, że wymiana energii pomiędzy światłem a materią odbywa się w sposób nieciągły (dyskretny). Teoria Plancka została rozszerzona przez Alberta Einsteina, który wyjaśnił efekt nieciągłości wymiany energii poprzez istnienie cząsteczek światła, czyli fotonów.

Optyka kwantowa nie neguje praw optyki falowej, gdyż światło jest zarówno strumieniem cząstek, jak i falą elektromagnetyczną. Pewne zjawiska takie jak np. dyfrakcja i interferencja mogą być wyjaśnione tylko na gruncie optyki falowej. Natomiast np. zjawisko fotoelektryczne można wyjaśnić tylko przy założeniu, że światło ma naturę cząsteczkową. Ta dwoistość natury światła nosi nazwę dualizmu korpuskularno-falowego.

Polecamy również:

  • Korpuskularne własności światła

    Właściwości korpuskularne światła uwidaczniają się w takich zjawiskach jak np. pochłanianie i emisja promieniowania przez atomy (luminescencja), efekt Comptona, zjawisko fotoelektryczne oraz wywieranie ciśnienia przez światło. Więcej »

  • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

    Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na emisji elektronów z powierzchni metalu pod wpływem padającego światła (promieniowania elektromagnetycznego). Efektu fotoelektrycznego nie można wytłumaczyć w oparciu o falową teorię światła, gdyż wyniki doświadczeń przeczą tej teorii. Więcej »

  • Efekt Comptona

    Efekt Comptona polega na rozpraszaniu wysokoenergetycznych fotonów (promieniowania rentgenowskiego lub gamma), na swobodnych lub słabo związanych elektronach. W wyniku zderzenia fotonu z elektronem wzrasta długość fali fotonu, co można wytłumaczyć jedynie w oparciu o kwantową teorię promieniowania... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42