Efekt Comptona

Efekt Comptona polega na rozpraszaniu wysokoenergetycznych fotonów (promieniowania rentgenowskiego lub gamma), na swobodnych lub słabo związanych elektronach. W wyniku zderzenia fotonu z elektronem wzrasta długość fali fotonu, co można wytłumaczyć jedynie w oparciu o kwantową teorię promieniowania elektromagnetycznego. W zjawisku Comptona fotony przekazują elektronom zarówno swój pęd, jak i energię.
Na rysunku przedstawiono zderzenie fotonu ze swobodnym elektronem wraz z zaznaczonymi wartościami pędu obydwu cząstek przed i po zderzeniu.

W celu wyznaczenia wszystkich parametrów zjawiska Comptona należy skorzystać z zasad zachowania pędu i energii.
1. Zasada zachowania pędu w kierunku poziomym (wzdłuż osi x):

p _{f} =p' _{fx} +p _{ex}

Składowe pędu fotonu i elektronu wzdłuż osi x są odpowiednio równe:

p' _{fx} =p' _{f} \cdot cos \alpha

p _{ex} =p _{e} cos \beta

Wartości pędów obu cząstek po zderzeniu wynoszą:

p' _{f} = \frac{h}{ \lambda '}

p _{e} =mv , więc zasada zachowania pędu w kierunku poziomym ma postać:

 \frac{h}{ \lambda } = \frac{h}{ \lambda '} \cdot cos \alpha +mvcos \beta  

gdzie: h – stała Plancka, λ – długość fali fotonu przed zderzeniem, λ` - długość fali fotonu po zderzeniu, m – masa relatywistyczna elektronu, v – prędkość elektronu po zderzeniu.

2. Zasada zachowania pędu w kierunku pionowym (wzdłuż osi y):

0=p' _{fy} -p _{ey}

Składowe pędu fotonu i elektronu wzdłuż osi y są odpowiednio równe:

p' _{fy} =p' _{f} \cdot sin \alpha

p _{ey} =p _{e} \cdot sin \beta  , stąd:

0=p' _{f} sin \alpha -p _{e} sin \beta

Zastępując pędy fotonu i elektronu odpowiednimi wyrażeniami otrzymamy:

0= \frac{h}{ \lambda '} \cdot sin \alpha -mvsin \beta

3. Zasada zachowania energii w postaci relatywistycznej:

E _{f}+E _{e} =E '_{f} +E' _{e}

 \frac{hc}{ \lambda } +m _{0}c ^{2} = \frac{hc}{ \lambda '} +mc ^{2}
 
gdzie: m0 – masa spoczynkowa elektronu, c – prędkość światła w próżni.

Łącząc ze sobą trzy przedstawione powyżej równania i eliminując z nich wielkości, które dotyczą tylko elektronu, po dość skomplikowanych przekształceniach otrzymamy:

 \lambda '= \lambda+ \lambda _{e} (1-cos \alpha ) 

gdzie:   \lambda _{e} = \frac{h}{m _{0}e } =2,4263 \cdot 10 ^{-12}m - tzw. Comptonowska długość fali elektronu.

Z przedstawionej powyżej zależności wynika, że zmiana długości fali fotonu zależy jedynie od kąta pod jakim obserwuje się rozproszone promieniowanie elektromagnetyczne.

Polecamy również:

 • Korpuskularne własności światła

  Właściwości korpuskularne światła uwidaczniają się w takich zjawiskach jak np. pochłanianie i emisja promieniowania przez atomy (luminescencja), efekt Comptona, zjawisko fotoelektryczne oraz wywieranie ciśnienia przez światło. Więcej »

 • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na emisji elektronów z powierzchni metalu pod wpływem padającego światła (promieniowania elektromagnetycznego). Efektu fotoelektrycznego nie można wytłumaczyć w oparciu o falową teorię światła, gdyż wyniki doświadczeń przeczą tej teorii. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23