Korpuskularne własności światła

Właściwości korpuskularne światła uwidaczniają się w takich zjawiskach jak np. pochłanianie i emisja promieniowania przez atomy (luminescencja), efekt Comptona, zjawisko fotoelektryczne oraz wywieranie ciśnienia przez światło.

We wszystkich wymienionych procesach światło wymienia z materią zarówno swoją energię, jak i pęd. Obydwie wielkości przekazywane są w porcjach (kwantach), co świadczy o cząsteczkowej naturze światła. Fotony (cząsteczki światła) powstają w procesach przemian energetycznych, które zachodzą w obiektach mikroświata takich jak np. atomy, czy jądra atomów. We wszystkich tych zjawiskach światło podlega zasadom zachowania energii, pędu oraz ładunku elektrycznego.

Polecamy również:

  • Pęd fotonu

    Foton, czyli porcja energii elektromagnetycznej, to jedyny obiekt, który może się poruszać z prędkością absolutną, czyli prędkością światła w próżni (c ≈ 3•108 m/s). Zgodnie z przewidywaniami szczególnej teorii względności, każdy obiekt, który posiada masę spoczynkową,... Więcej »

  • Energia fotonu

    Energia niesiona przez światło jest kwantowana, tzn. przesyłana jest w pewnych porcjach zwanych fotonami. Energia pojedynczego fotonu jest wprost proporcjonalna do częstotliwości światła i wyraża się wzorem: Więcej »

Komentarze (5)
Wynik działania 5 + 4 =
VREDNY
2021-02-06 13:15:19
Wg mnie czarne gwiazdy mylnie zwane czarnymi dziurami (ponieważ są to w rzeczywistości supermasywne obiekty powstałe z gwiazd jasnych) są w rzeczywistości "kondensatorami fal". Padające na nie fale stają się falami stojącymi, przy czym zachowywana jest energia. Z tych fal stojących oraz z pozostałej "materii" wciąganej przez czarną gwiazdę formuje się "materia" uwalniana w wybuchu czarnej gwiazdy.
VREDNY
2021-02-06 12:46:05
Dokładniej można powiedzieć, że wg mnie grawitacja jest wypadkową siłą ciśnień wszystkich fal neutrin
VREDNY
2021-02-05 15:51:18
Pytanie o drugą interpretację nadal jest aktualne. Wiemy, że elektrony mają naturę falową i nie do końca jest wyjaśniona kwestia ich masy (czy w ogóle ją posiadają, czy ich energia nie jest jedynie energią fali). Obraz Interferencji fal w zależności od długości fali jest zbliżony do kształtów orbit elektronów (które sobie wymyśliliśmy). Wiemy, że grawitacja ma naturę falową. Gdyby jednak tylko elektrony były odpowiedzialne za tą "naturę falową" to jony dodatnie musiałyby nie podlegać grawitacji, a podlegają. Z tego wniosek, że jądra atomowe (lub ich część) także muszą mieć naturę falową. Najczęściej mówimy, że światło jest falą i wyobrażamy sobie falę świetlną tak jako płaską dwuwymiarową sinusoidę. To szkolne uproszczenie jest zbyt duże i fałszuje zrozumienie natury światła. Trzeba sobie wyobrazić światło jako niespolaryzowaną trójwymiarową przemieszczającą się strukturę, z których każda długość fali ma nieskończoną ilość położeń względem osi przemieszczania, a do tego mamy do czynienia z falami o różnych długościach, zatem tych "trójwymiarowych struktur" jest prawie nieskończoność. Światło jako strumień fal może interferować z innymi falami - także neutrinami. Stąd możliwe, że teleportacja promienia świetlnego ma inną naturę - nośnikiem informacji może być interferująca z falą świetlną fala neutrino. Co więcej to fala neutrino może być "przyczyną" grawitacji. Fale neutrino w nieskończonej ilości docierają z jasnych gwiazd do każdej planety we wszechświecie, ze wszystkich kierunków w ilościach miliardów/cm2/s. Każda z tych fal interferuje z "materią" (bądź z falami tworzącymi "materię") przekazując im część energii. W rezultacie fala neutrino po przejściu przez Ziemię ma mniej energii niż w momencie dotarcia do Ziemi. Przez to energia fal neutrin wylatujących z Ziemi jest mniejsza niż energia fal neutrin padających na Ziemię. Powoduje to powstanie ciśnienia fali neutrino skierowanej w stronę środka Ziemi - i to moim zdaniem jest grawitacja, której działanie do tej pory nie zostało wyjaśnione - wiemy jedynie, że jej wartość jest proporcjonalna do "masy" (czyli do tego jak dużo energii fala neutrin odda "masie")
VREDNY
2021-02-05 15:47:32
W zasadzie popełniłem błąd w poprzednim pytaniu bo sam foton nie byłby falą w związku z tym nie można mówić o załamaniu czy rozszczepieniu fali. Choć pytanie częściowo jest aktualne - jak zachowa się foton przepuszczony przez pryzmat (o ile jest to wykonalne).
VREDNY
2021-02-05 12:37:47
Czy korpuskularne właściwości światła mogą zostać zinterpretowane dwojako? Pierwsza interpretacja jest taka, że światło ma właściwości korpuskularne choć pytanie jak załamać pojedynczy foton w pryzmacie? Druga interpretacja jest sprzeczna z dotychczasowym pojmowaniem fizyki i sprowadza się do tego, że materia jest falą i dlatego oddziałuje z falą świetlną (co więcej wyjaśnia to istnienie fal grawitacyjnych)
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53