Reakcje ketonów

Ketony ulegają następującym reakcjom:

- utlenianiu bardzo silnymi utleniaczami, metoda ta jest stosowana dla symetrycznych ketonów (takich jak cykloheksanon), ponieważ w przypadku niesymetrycznych wiązanie C-C pęka, tworząc mieszaninę produktów np.:

- addycji nukleofilowej do karbonylowego atomu węgla (atak pod kątem 45° do płaszczyzny wiązania C=O), wyróżniamy następujące nukleofile: jon hydroksylowy, jon wodorkowy, karboanion, jon alkoksylowy, jon cyjankowy, woda, alkohol, amina, amoniak.

W wyniku wyżej wymienionych reakcji otrzymuje się:

- dla jonu hydroksylowego - hydraty ketonów np. hydrat acetonu

- dla jonu wodorkowego - alkohol trzeciorzędowy

- dla karboanionu - alkohol trzeciorzędowy

- dla alkoholi - acetali

- dla aminy - iminy i enaminy

- dla jonu cyjankowego - cyjanohydryny

Ketony ulegają również uworodnieniu (redukcji) do alkoholi II-rzędowych:

Reakcją charakterystyczną dla ketonów metylowych jest próba haloformowa (reakcje redoks z I2, Br2 lub Cl2). Najbardziej popularna jest próba jodoformowa w środowisku zasadowym:

W wyniku przebiegu próby jodoformowej obserwuje się wytrącenie żółtego osadu o nieprzyjemnym zapachu - jodomormu (CHI3).

Polecamy również:

  • Otrzymywanie ketonów

    Ketony otrzymujemy najczęściej w reakcjch utlenienia alkoholi 2-rzędowych. Aceton można np. otrzymać utleniając propan-2-ol. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06