Otrzymywanie alkoholi

Alkohole można otrzymać w szeregu reakcji chemicznych, ze związków takich jak alkeny, halogenki alkilowe, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i estry oraz epoksydy. Najprostsze alkohole, metanol i etanol, można otrzymać poprzez enzymatyczną degradację cukrów (np. glukozy, sacharozy, czy skrobi).

Z halogenków alkilowych, alkohole otrzymuje się w reakcji z wodą, w środowisku lekko zasadowym. Zachodzi wtedy reakcja substytucji nukleofilowej i jon chlorowca w halogenku alkilowym ulega wymianie na grupę –OH. Najbardziej reaktywne w tym procesie są bromo- i jodoalkany, chloroalkany reagują stosunkowo trudno, natomiast fluoroalkany są bardzo mało reaktywne. Konkurencyjną reakcją do reakcji substytucji jest reakcja eliminacji, prowadząca do alkenów. Zachodzi ona pod wpływem silnych zasad. Schemat syntezy alkoholi z halogenków alkilowych przedstawiono poniżej.

otrzymywanie alkoholi z halogenków alkilowych

Z alkenów, alkohole otrzymuje się na drodze addycji wody w środowisku kwaśnym. Jest to przykład substytucji elektrofilowej do wiązania podwójnego, a także ważna przemysłowa metoda otrzymywania etanolu z etylenu. Przykładową reakcję przedstawiono na schemacie poniżej.

 etanol z etylenu

Kolejną ważną metodą uzyskiwania alkoholi jest redukcja różnorodnych związków zawierających grupę karbonylową, C=O – aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych oraz estrów. W zależności od rodzaju substratu konieczny jest dobór odpowiedniego czynnika redukującego takiego jak np. wodór w obecności katalizatora, borowodorek sodu czy też glinowodorek litu.

1,2-diole, takie jak na przykład glikol etylenowy, można otrzymać poprzez otwarcie pierścienia epoksydowego w reakcji z wodą. Przykładową reakcję tego typu przedstawia schemat na ilustracji poniżej.

glikol etylenowy z epoksydu

Ciekawym sposobem otrzymywania metanolu jest wykorzystanie do tego tzw. gazu syntezowego:

Polecamy również:

  • Etanol – wzór, właściwości

    Alkohol etylowy (potocznie nazywany po prostu „alkoholem”) jest jednym z najpowszechniej znanych alkoholi. Jego wzór chemiczny to . Znajduje on szerokie zastosowanie, jako rozpuszczalnik, paliwo czy surowiec do syntez chemicznych. Jest on również jednym z najszerzej stosowanych i... Więcej »

  • Glikol etylenowy – borygo – właściwości, wzór, otrzymywanie, zastosowanie

    Glikol etylenowy (1,2-etanodiol), jest jednym z najprostszych dioli. Jest to bezbarwna, bezzapachowa, syropowata ciecz o słodkawym smaku, mieszająca się w każdym stosunku z wodą. Więcej »

  • Reakcje alkoholi

    Można wyróżnić następujące rodzaje reakcji chemicznych, którym ulegają alkohole: substytucji nukleofilowej, eliminacji, estryfikacji, uwodornienia (redukcji) oraz utleniania. W reakcjach tych, z alkoholi można otrzymać odpowiednio – halogenki alkilowe, alkeny, estry, alkany oraz aldehydy,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42