Etanol – wzór, właściwości

Etanol - wzór

Alkohol etylowy (potocznie nazywany po prostu „alkoholem”) jest jednym z najpowszechniej znanych alkoholi. Jego wzór chemiczny to C_2H_5OH. Znajduje on szerokie zastosowanie, jako rozpuszczalnik, paliwo czy surowiec do syntez chemicznych. Jest on również jednym z najszerzej stosowanych i najstarszych środków odurzających używanych przez ludzi, spożywany w postaci napojów alkoholowych, takich jak piwa, wina czy wódki. W niewielkich ilościach, etanol wykorzystywany jest jako dodatek smakowy do różnego rodzaju potraw i wyrobów cukierniczych.

Etanol - właściwości odurzające

Alkohol ma własności odurzające i uzależniające. Spożycie niewielkiej ilości alkoholu powoduje euforię i ograniczenie zahamowań społecznych, w większych dawkach – alkohol powoduje zaburzenia równowagi, koordynacji psychoruchowej, zdolności do podejmowania decyzji, a także mdłości i wymioty. Odpowiednio duże stężenia alkoholu w organizmie mogą powodować śpiączkę lub śmierć, wynikającą z zablokowania aktywności układu nerwowego. Regularne spożycie alkoholu może prowadzić do uzależnienia psychicznego (wewnętrznego przymusu spożywania, poczucia dyskomfortu bez alkoholu) oraz fizycznego (sytuacji w której odstawienie danej substancji powoduje dolegliwości fizyczne, np. ból, biegunkę, uczucie zimna, drgawki czy bezsenność).

Ilość alkoholu w organizmie ocenia się na podstawie zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu. Zawartość ta zwykle wyrażana w promilach (1 promil to jedna dziesiąta procenta). Najczęściej badana jest zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, służą do tego urządzenia zwane alkomatami. Patrz temat dalszy – jak działa alkomat?

Etanol jako paliwo

Dzięki swej palności, etanol może być również stosowany jako paliwo w silnikach spalinowych. W porównaniu do węglowodorów, etanol charakteryzuje się wysoką liczbą oktanową (liczba oktanowa etanolu wynosi 113), co przekłada się na wyższą sprawność silników napędzanych etanolem i możliwość uzyskania w nich wyższego stopnia kompresji niż w silnikach na benzynę lub olej napędowy. Wadą etanolu jako paliwa jest niższa od węglowodorów gęstość energetyczna – ta sama objętość etanolu (np. 1 litr) pozwala na wytworzenie mniejszej ilości energii cieplnej niż „konwencjonalna” węglowodorowa benzyna. Drugim, zdecydowanie poważniejszym problemem jest mieszalność etanolu z wodą i jego higroskopijność w czystej postaci. Wiąże się to z trudnościami technicznymi oraz wysokimi kosztami uzyskiwania i magazynowania „suchego” etanolu, a także z większym ryzykiem korozji powodowanym wprowadzaniem dodatkowej wody do silników. Obecnie etanol jest coraz częściej dodawany do benzyny w niewielkich (do 10%) ilościach.


Polecamy również:

  • Etanol – otrzymywanie i zastosowanie

    Dwie najważniejsze metody przemysłowej produkcji alkoholu to fermentacja alkoholowa oraz katalizowana kwasem reakcja addycji wody do etylenu. W procesie fermentacji alkoholowej, drożdże rozkładają glukozę na alkohol etylowy i dwutlenek węgla. Więcej »

  • Jak działa alkomat?

    Alkohol po spożyciu przedostaje się przez układ pokarmowy do krwi, z którą trafia do płuc. W pęcherzykach płucnych, może on ulega on odparowaniu (alkohol jest lotny, odparowuje stosunkowo łatwo) i w ten sposób dostaje się do wydychanego powietrza. Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest wprost... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43