Etanol – otrzymywanie i zastosowanie

Etanol- otrzymywanie 

Przemysłowo, etanol może być produkowany dwoma metodami, z surowców naftowych, w procesie chemicznym lub roślinnych przez fermentację alkoholową. W procesie fermentacji alkoholowej, drożdże rozkładają glukozę na alkohol etylowy i dwutlenek węgla. Proces ten jest wykorzystywany do produkcji alkoholu w celach spożywczych, a także w coraz większym stopniu do wykorzystania jako odnawialny surowiec energetyczny (biopaliwo).

Druga metoda, bazująca na surowcach naftowych (ropa naftowa, gaz ziemny lub węgiel), polega na addycji wody do wiązania podwójnego w cząsteczce etylenu C_2H_4, katalizowanej kwasem siarkowym. Etylen otrzymywany jest przemysłowo z ropy naftowej, gazu ziemnego lub węgla (patrz temat „Otrzymywanie alkenów”). Tak produkowany alkohol stosowany jest zwykle do celów przemysłowych (np. do zastosowania jako rozpuszczalnik). Nazywany jest on czasem alkoholem „syntetycznym”, w odróżnieniu od „naturalnego”, otrzymywanego w procesie fermentacji. Opłacalność obydwu procesów jest zależna od szeregu czynników – cen surowców (etylenu i zboża), skali produkcji, a także przewidywanego zastosowania produktu.

Etanol - Właściwości fizyczne i chemiczne

Etanol jest lotną cieczą o temperaturze wrzenia 78°C. Temperatura krzepnięcia etanolu wynosi -114°C. Jest łatwopalny i dobrze miesza się z wodą w każdym stosunku. Czysty etanol jest higroskopijny (chłonie wilgoć z powietrza), dlatego handlowo najczęściej dostępny jest w formie 96% roztworu wodnego.

Chemicznie, alkohol etylowy może ulegać szeregowi reakcji, charakterystycznych dla wszystkich alkoholi (patrz temat „reakcje alkoholi”) – w reakcji z kwasami karboksylowymi tworzy estry, pod wpływem utleniaczy ulega utlenianiu, najpierw do aldehydu (etanalu), a następnie do kwasu octowego, pod wpływem silnych kwasów mineralnych (siarkowego(VI), ortofosforowego(V)), ulega odwodnieniu do etylenu (etenu), natomiast w reakcji z silnymi zasadami zachowuje się jak kwas – traci proton hydroksylowy, tworząc anion etanolanowy.

Etanol- zastosowanie

Etanol znajduje zastosowanie w przemysle spożywczym jako np. składnik napojów czy olejków do ciast. Alkohol stosowany jest także w farmacji czy kosmetyce jako konserwant. W syntezie chemicznej etanol stosowany jest jako rozpuszczalnik (często zastepowany tańszym homologiem metanolem), oraz jako półprodukt w wielu syntezach. W przemyśle ze wzgledu na budowę może być składnikiem farb, klejów, lakierów. Etanol często znajduje się w płynach hamulcowych czy samochodowych płynach do szyb, oraz jako składnik środków czystości w gospodarstwie domowym.

Polecamy również:

  • Jak działa alkomat?

    Alkohol po spożyciu przedostaje się przez układ pokarmowy do krwi, z którą trafia do płuc. W pęcherzykach płucnych, może on ulega on odparowaniu (alkohol jest lotny, odparowuje stosunkowo łatwo) i w ten sposób dostaje się do wydychanego powietrza. Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest wprost... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58