Właściwości fizykochemiczne wody


• ciecz bezbarwna, bezwonna, bez smaku
mętność: woda klarowna (woda chemicznie czysta)
twardość: 0 (woda chemicznie czysta)
gęstość wody: w temperaturze 4° wynosi 1 g/cm3
odczyn: 7
masa cząsteczkowa: 18,01 Da
wysokie ciepło właściwe (4187 J/kgK) – podwyższenie temperatury 1 g wody o 1°C wymaga dostarczenia średnio 1 cal ciepła
wysokie ciepło topnienia (333,7 kJ/kg) – stopienie 1 g lodu w temperaturze 0°C wymaga dostarczenia 80 cal ciepła
wysokie ciepło parowania (2257 kJ/kg)
• w wodzie występują siły kohezji – siły spójności cząsteczek wody
• w wodzie występują siły adhezji – siły powierzchniowego przylegania cząsteczek wody do innych cząsteczek
• woda wykazuje zdolność do asocjacji, czyli łączenia się cząsteczek wody dzięki elektrostatycznemu przyciąganiu dipoli wodnych
• woda wykazuje zdolność do hydratacji, czyli tworzenia płaszcza wodnego wokół jonów na skutek elektrostatycznego przyciągania jonów przez dipole wody

 

 Oddziaływanie adhezyjne wody na pajęczynie
 Oddziaływanie adhezyjne wody na pajęczynie/
Luc Viatour (15.09.2007)/commons.wikimedia.org

Polecamy również:

 • Rodzaje wiązań chemicznych i oddziaływań chemicznych

  Wyróżniamy wiązania silne (wiązania kowalencyjne, jonowe) i wiązania słabe, zwane oddziaływaniami (oddziaływania wodorowe, siły van der Waalsa). Wiązania kowalencyjne są to silne wiązania, które powstaje między atomami posiadającymi niesparowane elektrony walencyjne. Polegają... Więcej »

 • Sole mineralne

  Sole mineralne to nieorganiczne związki chemiczne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Stanowią od 2 do 4 % suchej masy organizmu. Sole dzielimy na rozpuszczalne w wodzie (w soku komórkowym i płynach pozakomórkowych) i sole występujące w formie... Więcej »

 • Sacharydy

  Sacharydy (węglowodany, cukrowce) to zróżnicowana grupa związków organicznych składających się trzech pierwiastków: węgla, wodoru i tlenu.  Więcej »

 • Lipidy

  Lipidy (tłuszczowce) zbudowane są głównie z węgla, tlenu i wodoru. Są to związki organiczne nierozpuszczalne w wodzie, a rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych (m.in. w alkoholach, chloroformie i eterze). Więcej »

 • Białka - budowa, funkcje, klasyfikacja

  Białka są wielkocząsteczkowymi polimerami zbudowanymi z liniowo połączonych cząsteczek aminokwasów. Są nazywane cząsteczkami życia, gdyż budują wszystkie organizmy (ich obecność stwierdzono we wszystkich komórkach żywych, a nawet u wirusów) i odpowiadają za przebieg ich... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Wynik działania 4 + 4 = 8
• 2023-11-28 19:45:38
bardzo zły
• 2023-11-28 18:48:02
jest oki
• 2023-11-28 17:25:48
Bardzo pomocny
• 2023-11-26 12:35:19
Kozak Wytłumaczone
• 2023-11-25 09:56:02