Dipole elektryczne - ładunki wpływają na siebie

Dipol elektryczny to układ dwóch ładunków punktowych o równych wartościach i przeciwnych znakach (+q i –q), umieszczonych w odległości l od siebie. Cząsteczki stanowiące dipol mogą zostać uporządkowane w polu elektrycznym. Jeśli cząsteczka jest dipolem (jest polarna), biegun dodatni znajduje się w niej blisko atomu o niższej elektroujemności, a biegun ujemny blisko atomu o wyższej elektroujemności.

Miarą „siły” dipola, czyli jego zdolności do orientacji w polu elektrycznym, jest iloczyn q * l, czyli moment dipolowy, określany literą μ. Stanowi on wektor o wartości równej iloczynowi ładunku przez odległość między ładunkami, kierunku zgodnym z osią dipola i zwrocie od ładunku ujemnego do dodatniego.  Dipolami elektrycznymi są cząsteczki zawierające wiązania kowalencyjne spolaryzowane, o ile ich struktura geometryczna nie wywoła wzajemnego znoszenia się momentów dipolowych. Moment dipolowy cząsteczek zbudowanych z więcej niż 2 atomów jest równy sumie wektorowej momentów dipolowych wszystkich wiązań polarnych, które w niej występują. Przykładem cząsteczki polarnej jest cząsteczka wody H2O.

Polecamy również:

  • Oddziaływania o średniej mocy

    Oddziaływania dipol-dipol są jednym z rodzajów oddziaływań międzycząsteczkowych. Tworzą się między cząsteczkami posiadającymi duże momenty dipolowe tzn. cząsteczkami polarnymi. Ładunki cząstkowe (bieguny) cząsteczek polarnych decydują o ich orientacji w przestrzeni względem innych cząstek... Więcej »

  • Wszechobecne oddziaływania

    Siły Londona, czyli inaczej oddziaływania dyspersyjne, występują zawsze, między wszystkimi cząsteczkami, będąc równocześnie najsłabszymi spośród oddziaływań,  jedynym warunkiem jest wystarczające zbliżenie się do siebie cząsteczek lub atomów. Ich nazwa pochodzi od nazwiska fizyka Fritza... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43