Oddziaływania o średniej mocy

Oddziaływania dipol-dipol są jednym z rodzajów oddziaływań międzycząsteczkowych. Tworzą się między cząsteczkami posiadającymi duże momenty dipolowe tzn. cząsteczkami polarnymi. Ładunki cząstkowe (bieguny) cząsteczek polarnych decydują o ich orientacji w przestrzeni względem innych cząstek - biegu dodatni jednej będzie dążył do umiejscowienia się blisko bieguna ujemnego innej cząsteczki i odwrotnie. W uproszczeniu oddziaływania dipol-dipol polegają na elektrostatycznym przyciąganiu się przeciwnie naładowanych biegunów cząsteczek. Siła oddziaływań jest zależna przede wszystkim od momentu dipolowego cząsteczek oraz ich kształtu i wielkości.

Oddziaływania dipolowe są słabsze od wiązań wodorowych, ale mocniejsze od oddziaływań van der Waalsa i sił dyspersyjnych Londona. Przy wysokiej mocy oddziaływania dipol-dipol podnoszą temperatury topnienia i wrzenia substancji.

Oddziaływania dipol-dipol odpowiadają również za uporządkowane struktury, jakie tworzą cząsteczki wody podczas krzepnięcia m.in. kształty płatków śniegu.

Polecamy również:

  • Wszechobecne oddziaływania

    Siły Londona, czyli inaczej oddziaływania dyspersyjne, występują zawsze, między wszystkimi cząsteczkami, będąc równocześnie najsłabszymi spośród oddziaływań,  jedynym warunkiem jest wystarczające zbliżenie się do siebie cząsteczek lub atomów. Ich nazwa pochodzi od nazwiska fizyka Fritza... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43