Ciepło topnienia

Ciepło topnienia (cT) to ilość energii jaką należy dostarczyć do jednostki masy ciała stałego, aby zmienić jego stan skupienia w ciekły, nie zmieniając przy tym jego temperatury.
c _{T} = \frac{Q}{m}
 
gdzie: Q – ciepło, m – masa ciała

Jednostką ciepła topnienia jest dżul na kilogram – J/kg.

Przejścia fazowe zachodzą w ściśle określonych wartościach ciśnienia i temperatury. Na przykład lód pod ciśnieniem normalnym topi się w temperaturze 273K. Zatem żeby z lodu o temperaturze np. 250K powstała woda o temperaturze 273K, to lód trzeba najpierw doprowadzić do jego temperatury topnienia, a następnie dostarczać energii, która jest niezbędna do jego stopienia.
Wartość ciepła topnienia jest dla danej substancji wielkością stałą i jest ona równa wartości ciepła krzepnięcia tej substancji. Różnica polega na tym, że w przypadku krzepnięcia ciepło musi być odprowadzane od ciała, a w przypadku topnienia doprowadzane.

Ciepło topnienia – przykład.

Ile potrzeba energii do stopienia dwóch kilogramów lodu, będącego w temperaturze 273K? Na jaką wysokość można podnieść ciało o masie 100kg wykorzystując tą energię?

Dane:                                                                        Szukane:
m = 2kg                                                                     Q = ?
cT = 3,3•105 J/kg – wielkość tablicowa                      h = ?
M = 100kg
g = 10m/s2

Rozwiązanie:

Skoro c _{T} = \frac{Q}{m} , to:

Q=c _{T} \cdot m=3,3 \cdot 10 ^{5}  \frac{J}{kg} \cdot 2kg=6,6 \cdot 10 ^{5} J
 

Energia potencjalna ciała jest równa  E _{p} =M _{g} h, więc:

h= \frac{E _{p} }{M _{g} } = \frac{6,6 \cdot 10 ^{5}J }{100kg \cdot 10 \frac{m}{s ^{2} } } =6,6 \cdot 10 ^{2} m=660m

Polecamy również:

 • Ciepło parowania

  Ciepło parowania (cP) to ilość energii jaką należy dostarczyć do jednostki masy cieczy, aby zmienić jej stan skupienia w gazowy, nie zmieniając przy tym temperatury substancji. Więcej »

 • Sublimacja

  Sublimacja jest procesem zmiany stanu skupienia ciała stałego bezpośrednio w gaz, z pominięciem fazy ciekłej. Proces ten zachodzi w każdej temperaturze, przy czym jego tempo wzrasta wraz ze zwiększaniem się temperatury. Więcej »

 • Resublimacja

  Resublimacja to proces odwrotny do sublimacji. Polega na zmianie stanu skupienia gazu bezpośrednio w ciało stałe, z pominięciem fazy ciekłej. Więcej »

 • Ciepło właściwe

  Ciepło właściwe (cw) jest wielkością, która informuje o wartości energii jaką trzeba dostarczyć lub odebrać ciału, aby zmienić temperaturę jednostki masy tego ciała o 1 kelwin: Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44