Zasada podziału władzy i równowagi władz - WOS - strona 2

na te trzy typy władzy. W związku z tym często można spotkać się z sytuacją, kiedy organy władzy ustawodawczej pełnią którąś z funkcji klasycznie przypisanej władzy wykonawczej etc. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, iż we współczesnych systemach politycznych rzadko kiedy spotykamy się z modelem kiedy te typy władzy są sobie przeciwstawione – bardzo często rząd i parlamentarna większość tworzą jedność, a opozycyjna do nich jest mniejszość parlamentarna.

Zasada równowagi władz

Zasada równorzędności władz zakłada, iż między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą panuje równy podział, żadna ze stron nie posiada większych uprawnień niż pozostałe. Również i w ty przypadku trudno obecnie mówić o jej ścisłym przestrzeganiu, bowiem systemy polityczne państwa z reguły są tak skonstruowane, że przyznają któremuś z organów większe znaczenie niż innemu – przeważnie mamy do czynienia z przewagą parlamentu lub rządu nad pozostałymi typami władzy.

Polecamy również:

 • Zasada reprezentacji politycznej

  Zasada reprezentacji politycznej, inaczej zwana także zasadą przedstawicielstwa, wynika bezpośrednio z zasady suwerenności, ponieważ obecnie rolę suwerena przeważnie przyznaje się narodowi, czyli bardzo dużej grupie osób. W związku z tym nie jest możliwe jednoczesne i bezpośrednie sprawowanie władzy przez... Więcej »

 • Zasada suwerenności narodu - na czym polega? - WOS

  Zasada suwerenności narodu jest podstawową zasadą demokracji, zapisaną w każdej konstytucji państwa demokratycznego. Więcej »

 • Inicjatywa ludowa - definicja - WOS

  Ludowa inicjatywa ustawodawcza oznacza jedną z form demokracji bezpośredniej, która uprawnia określoną liczę obywateli, posiadających czynne prawo wyborcze do przedłożenia własnego projektu zmian w prawie. Więcej »

 • Zasada poszanowania praw mniejszości

  Zasada ta stanowi, iż państwo powinno szanować prawa mniejszości, np. etnicznych czy narodowych. Więcej »

 • Zasada konstytucjonalizmu - Konstytucja państwa

  W państwie o ustroju demokratycznym zasada konstytucjonalizmu jest jedną z głównych zasad, na których opiera się to państwo. Oznacza to, że Konstytucja jest ustawą zasadniczą, podstawowym aktem prawnym, który reguluje życie polityczne, gospodarcze i społeczne w państwie. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13
Super
• 2022-01-19 19:48:31