Powodzie - przyczyny, skutki. Największe powodzie - przykłady

Powódź to zjawisko przyrodnicze, które polega na zwiększeniu ilości wody w rzekach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych, prowadzącego do wylewów i podtopień, powodując tym samym szkody materialne. Powodzią nie nazywa się wylewów rzek i jezior, które nie wywierają negatywnego wpływu na infrastrukturę i życie człowieka.

Wyróżnia się kilka rodzajów powodzi, mając na uwadze ich źródła:

1. powodzie roztopowe – wynikają one z nagłego zwiększenia się ilości wody w zbiornikach i ciekach wodnych, w związku z topnieniem dotychczas zmagazynowanej w postaci śniegu wody. Powodzie te są charakterystyczne dla miesięcy wiosennych.

2. powodzie opadowe – wiążą się z bardzo dużymi opadami i burzami właściwymi dla pory letniej.

3. powodzie zimowe – wynikają najczęściej z utrzymującego się oblodzenia cieków wodnych, a przesz to czasowej bariery dla płynącej, niezamarzniętej wody.

Oprócz powyżej wymienionych, można także wspomnieć o powodziach sztormowych, które są związane z wybrzeżem morskim i występują w czasie sztormów i silnych wiatrów.

Powódź jest klęską żywiołową, która dość często spotyka Polskę – warto wspomnieć tutaj o tzw. powodzi tysiąclecia, do której doszło w 1997 r. (oprócz Polski ucierpiały także sąsiednie kraje). Powódź ta spowodowała ogromne straty materialne, a także ofiary śmiertelnie – łącznie zginęło bowiem ponad 100 osób.

Na terenie naszego kraju, obszarami najbardziej narażonymi na zjawiska powodziowe są tereny w obszarach podgórskich (czyli w górnych biegach głównych polskich rzek), ponieważ rzeki tam płynące są zasilane opadami górskimi (w obszarach górskich opady są częstsze i bardziej intensywne), dużym spływem powierzchniowym wód (również z gór), a bieg rzek jest przyspieszony w związku ze znaczną zmianą wysokości.

W związku ze znacznym ryzykiem powodzi w wielu obszarach stosuje się środki prewencyjne, takie jak tworzenie zbiorników retencyjnych oraz wzmacnianie wałów powodziowych wzdłuż rzek.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
Gosha, a nie beatrycze odebrała ho z lotniska
• 2023-03-30 20:41:26
mało pomocne
• 2023-03-30 17:27:11
super
• 2023-03-30 14:44:16
Jk
• 2023-03-30 13:45:02