Pożary (naturalne) - przyczyny, skutki. Największe pożary - przykłady

Pożar jest zjawiskiem polegającym na niekontrolowanym spalaniu, do którego chodzi w miejscu niepożądanym. By doszło do spalania potrzebny jest tzw. trójkąt czynników – tlen, materiał palny, a także źródło ognia.

Przyczyny pożaru mogą być różne – przyrodnicze (uderzenie pioruna, zapalenia suchej trawy od słońca) i antropogeniczne (zaprószenie ognia, podpalenie, awaria instalacji elektrycznej, pozostawienie w lesie szkła, które ogniskuje światło słoneczne itp.). Warto podkreślić, że do pożarów o przyczynach przyrodniczych najczęściej dochodzi w obszarach suchych i gorących.

Wyróżnia się także rodzaje pożarów, biorąc pod uwagę ich rozmiar. W takim podziale najmniejsze pożary dotyczą poniżej 1ha przestrzeni, większe – do 10 ha, jeszcze większe do 100 ha i największe – o powierzchni większej niż 101 ha.

Jeśli chodzi o przykłady pożarów to najważniejszym z nich są okresowe, potężne pożary w Australii, które wybuchają w różnych częściach kraju, w australijskich miesiącach letnich (czyli styczniu i lutym). Czynnikami, które wzmacniają ryzyko pożarów jest bardzo wysoka temperatura i brak wilgotności obszaru, a także wydzielanie przez australijskie eukaliptusy olejków o właściwościach łatwo palnych. Ciekawe jest to, że choć australijskie pożary bywają zagrożeniem dla zabudowań i życia ludzi, przyroda kontynentu jest do nich przystosowana, ponieważ niektóre rośliny wręcz potrzebują ognia by mogły owocować.

W Polsce do największego pożaru lasów doszło w 1992 r. w Rudach Raciborskich (pogranicze ówczesnych województwa katowickiego i opolskiego. Łączny obszar pożaru objął tereny o powierzchni ponad 9000 ha.

Polecamy również:

 • Tsunami - definicja, przyczyny, skutki. Największe tsunami - przykłady

  Tsunami to pojęcie oznaczające ogromną falę - ekstremalne zjawisko przyrodnicze wywołane najczęściej podwodnym trzęsieniem ziemi czy też wybuchem wulkanu. Więcej »

 • Powodzie - przyczyny, skutki. Największe powodzie - przykłady

  Powódź to zjawisko przyrodnicze, które polega na zwiększeniu ilości wody w rzekach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych, prowadzącego do wylewów i podtopień, powodując tym samym szkody materialne. Powodzią nie nazywa się wylewów rzek i jezior, które nie wywierają... Więcej »

 • Trzęsienia ziemi - największe, zagrożenia

  Źródłem trzęsień ziemi są czynniki naturalne – wybuchy wulkanów lub ruchy płyt tektonicznych (do największej ilości trzęsień ziemi dochodzi właśnie w miejscach styku płyt). Człowiek także może przyczynić się do wywołania wstrząsów, jednakże są one znacznie krótsze,... Więcej »

 • Huragany - przyczyny, skutki, największe

  Huragan to lokalna nazwa cyklonu tropikalnego tworzącego się nad Oceanem Atlantyckim (cyklony pacyficzne i tworzące się nad Oceanem Indyjskim nazywa się tajfunami) – bardzo dynamicznego układu meteorologicznego związanego z układem niskiego ciśnienia. Cyklony tropikalne tworzą się nad akwenami,... Więcej »

 • Lawiny - definicja, przyczyny, skutki

  Zjawisko lawiny jest związane z gwałtownym przemieszczaniem się (staczaniem, zsuwaniem) mas śniegu po stoku, które rozpoczyna się w wyniku zachwiania stabilności śniegu wewnątrz pokrywy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42