Podstawowe systemy ekonomiczne na przestrzeni wieków - strona 3

władzę zaczęli z niej korzystać i ci, którzy mieli być im równi, stali się od nich zależni. Największą władzę miał przywódca komunistyczny, którego zaczęto czcić. Ideologia komunistyczna stworzyła pojęcie „kultu jednostki“. Dla komunizmu charakterystyczne jest marnotrawienie zasobów, niesprawiedliwą dystrybucję i ograniczanie wszelkich przejawów inicjatywy i kreatywności człowieka. Dziś socjalizm jest ideologią polityczno-ekonomiczną zakładającą tworzenie państwa opiekuńczego, upowszechnienie transferów socjalnych i podporządkowanie gospodarki umiarkowanej kontroli państwa.

Kapitalizm

Jest oparty o wymianę towarów i usług na pieniądze, zwane ceną. Cena zawiera koszt wytworzenia towaru oraz określony przez wytwórcę zysk. Kapitalizm opiera się także na posiadaniu kapitału (pieniędzy, ziemi, nieruchomości), własności prywatnej i sile roboczej, która w sposób kreatywny korzysta z dóbr. Tak, jak ludzie są różni, mają oni różny udział w rynku, wynikający z ich wewnętrznej kreatywności. W tym systemie premiowani są ci którzy maja majątki, lecz tzw „zwykły“ człowiek również może dojść do dużego majątku, jeśli wykaże się odpowiednią kreatywnością. kapitalizm wspiera ludzi prężnych, takim którzy mają niebanalne pomysły i chce im się pracować. Jest to ryzykowny system ekonomiczny, który umożliwia ludziom zaciąganie kredytów na inwestycje, lecz nie gwarantuje zysku. W systemie kapitalistycznym można wiele zarobić ale też wszystko stracić.

W dzisiejszych czasach feudalizm, przynajmniej w naszej części świata, nie istnieje. Większość państw łączy w sobie idee kapitalizmu i socjalizmu, system ekonomiczny opierając na gospodarce wolnorynkowej i własności prywatnej umożliwiając zdobycie wielkich majątków, a jednocześnie przesyłając transfery socjalne do najbiedniejszych.

Polecamy również:

 • Dystrybucja - definicja

  Dystrybucja to czynności związane z fizycznym przepływem towarów. Ich celem jest przekazanie towarów od producenta do punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej tak, aby mogły trafić do konsumentów. Dystrybucja musi odbywać się w określonym miejscu i czasie, zgodnie z oczekiwaniami i w... Więcej »

 • Dywersyfikacja - definicja, typy, czynniki

  Dywersyfikacja to jedna  z najważniejszych strategii rozwoju danego przedsiębiorstwa, która polega na rozszerzeniu trefu działania firmy. Zazwyczaj chodzi o rozszerzenie asortymentów produktów, pozyskiwanie nowych dostawców, odbiorców czy wdrażanie nowych metod produkcji. Jej... Więcej »

 • Popyt, podaż, prawo popytu i podaży

  Popyt to ilość towarów, jaką nabywcy są w stanie kupić po określonej cenie w danym miejscu i czasie. Na popyt wpływają dochody nabywców, ceny zamienników, kształtowanie się cen w przyszłości, sytuacja gospodarcza, preferencje konsumentów. Zgodnie z prawem popytu, przy takich samych... Więcej »

 • Grupa G8 – najbardziej uprzemysłowione państwa świata

  Grupa G8 to grupa siedmiu najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji, które wywierają decydujący wpływ na światową politykę. Co roku spotykają się na szczytach polityczno-ekonomicznych, na których wyznaczają globalne kierunki rozwoju. Dysponują one 65-70% bogactw światowych.... Więcej »

 • Sposoby walki z bezrobociem w III RP

  Bezrobociem nazywamy sytuację, w której podaż siły roboczej jest większa od popytu na nią. Siłą roboczą nazywamy łącznie bezrobotnych i osoby zatrudnione obecne na rynku pracy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Bardzo prosty
Oliwia • 2021-01-26 06:11:42
wspaniałe, jestem fanką
KAsia • 2021-01-25 21:06:28
Koks streszczenie
Kid • 2021-01-25 19:32:57
w szkole sprawiedliwość powinna być
e-nauka • 2021-01-25 15:05:17
exstra pomogło mi w pracy z historii!
kokoszka124 • 2021-01-25 12:19:04