Milton Friedman - biografia, poglądy, dzieła

Milton Friedman urodził się w 1912 roku w Nowym Jorku, zmarł w 2006 roku w San Francisco. Pochodził z żydowskiej rodziny imigrantów, którzy przywędrowali do Stanów Zjednoczonych z terenu Węgier. Friedman to amerykański ekonomista (przedstawiciel chicagowskiej szkoły ekonomii) i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Studia odbył m.in. na Uniwersytecie w Chicago, gdzie w późniejszych latach był profesorem.

Friedman stworzył podstawy monetaryzmu, tj. szkoły myśli ekonomicznej, która skupiała się na badaniu wpływu polityki pieniężnej państwa na dochód narodowy. Opowiadał się za w pełni wolnym rynkiem opartym na własności prywatnej, wolną konkurencją i przedsiębiorczością indywidualną, jednocześnie bardzo mocno krytykował wszelkie przejawy interwencjonizmu państwowego. Poglądy swoje oparł na przekonaniu, iż państwo powinno jedynie zapewniać pole do funkcjonowania mechanizmów rynkowych oraz bezpieczeństwo zewnętrzne kraju.

Friedman poddał krytyce także przejawy opieki socjalnej władz, m.in. zasiłki dla bezrobotnych, ubezpieczenia społeczne. W zakresie ekonomicznej polityki międzynarodowej proponował wyrugowanie elementów polityki protekcjonizmu celnego oraz rozpowszechnienie zasady wolnego handlu na skalę światową.

Swoje poglądy zawarł między innymi w publikacjach: Kapitalizm i wolność oraz Tyrania status quo.

Polecamy również:

 • John Locke - biografia

  John Locke urodził się w 1632 roku w Wrington, pod Londynem. Pochodził z rodziny purytańskiej, jego ojciec w młodości zaangażował się w rewolucję Cromwella, a później pracował jako prawnik. Locke ukończył prestiżową szkołę Westminster School, gdzie został przyjęty dzięki protekcji wpływowego przyjaciel jego... Więcej »

 • Adam Smith - biografia, poglądy, dzieła

  Adam Smith urodził się w 1823 roku w Kirckaldy (Wielka Brytania), zmarł zaś w 1890 roku w Edynburgu. Pochodził ze szkockiej rodziny prawniczo-urzędniczej. W wieku kilkunastu lat rozpoczął edukację na uniwersytecie w Glasgow, gdzie studiował filozofię moralną. Po otrzymaniu stypendium przeniósł się na... Więcej »

 • Monteskiusz - biografia

  Charles Louis de Secondat baron de la Brede et de Montesquieu urodził się w 1689 roku w La Brede, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Spory majątek, jaki odziedziczył, przeznaczył przede wszystkim na zdobycie wykształcenia oraz liczne podróże po Europie. Więcej »

 • Raymond Aron - biografia, poglądy, dzieła

  Raymond Aron to francuski socjolog, filozof, publicysta i teoretyk polityki, uznawany za jednego z ojców współczesnego liberalizmu. Urodził się w Paryżu w 1905 roku, zmarł w tymże mieście w roku 1983. Pełnił funkcję profesora na renomowanych uczelniach, m.in. na Sorbonie i w Collège de... Więcej »

 • Friedrich von Hayek - biografia, poglądy, dzieła

  Friedrich August von Hayek to laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii ( nagroda przyznana m.in. za „pionierskie badania w dziedzinie teorii pieniądza i cyklów koniunkturalnych”), przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomii i filozof polityki. Urodził się 8 maja 1899 roku w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43