Milton Friedman - biografia, poglądy, dzieła

Milton Friedman urodził się w 1912 roku w Nowym Jorku, zmarł w 2006 roku w San Francisco. Pochodził z żydowskiej rodziny imigrantów, którzy przywędrowali do Stanów Zjednoczonych z terenu Węgier. Friedman to amerykański ekonomista (przedstawiciel chicagowskiej szkoły ekonomii) i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Studia odbył m.in. na Uniwersytecie w Chicago, gdzie w późniejszych latach był profesorem.

Friedman stworzył podstawy monetaryzmu, tj. szkoły myśli ekonomicznej, która skupiała się na badaniu wpływu polityki pieniężnej państwa na dochód narodowy. Opowiadał się za w pełni wolnym rynkiem opartym na własności prywatnej, wolną konkurencją i przedsiębiorczością indywidualną, jednocześnie bardzo mocno krytykował wszelkie przejawy interwencjonizmu państwowego. Poglądy swoje oparł na przekonaniu, iż państwo powinno jedynie zapewniać pole do funkcjonowania mechanizmów rynkowych oraz bezpieczeństwo zewnętrzne kraju.

Friedman poddał krytyce także przejawy opieki socjalnej władz, m.in. zasiłki dla bezrobotnych, ubezpieczenia społeczne. W zakresie ekonomicznej polityki międzynarodowej proponował wyrugowanie elementów polityki protekcjonizmu celnego oraz rozpowszechnienie zasady wolnego handlu na skalę światową.

Swoje poglądy zawarł między innymi w publikacjach: Kapitalizm i wolność oraz Tyrania status quo.

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Opisz przemysł
Zbychu sto noga • 2020-10-25 13:38:03
Wow
Kaja • 2020-10-24 09:18:06
nic nie rozumiem
dmdk • 2020-10-26 14:13:39
123
434 • 2020-10-22 16:05:26
fajny tekst
Kiiibiiifuuuki • 2020-10-22 14:41:54