Karl Popper - biografia, poglądy, dzieła

Karl Popper – biografia

Karl Raimund Popper urodził się 28 lipca 1902 roku w Wiedniu. Jego ojciec był adwokatem i filozofem-amatorem i to właśnie on kształcił syna w tym kierunku. W latach 1918-1925 studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim. W czasie studiów był przez pewien czas zafascynowany Marksem i Freudem, ale szybko nabrał krytycznego dystansu do teorii obu naukowców. Na studiach uczestniczył w wielu wykładach znanych fizyków, m.in. Alberta Einsteina, co sprawiło, że zdał egzamin uprawniający do nauczania fizyki w gimnazjum. W latach 30. uczył fizyki w gimnazjum. W tym samym czasie uczestniczył w panelach filozoficznych Koła Wiedeńskiego. To właśnie po tych burzliwych dyskusjach wydał jedną z najważniejszych prac Logika odkrycia naukowego z 1934 roku, po której otrzymał stanowisku privat-docenta na Uniwersytecie Wiedeńskim.

W 1937 roku wyemigrował do Canterbury w Nowej Zelandii, gdzie zaczął wykładać na uniwersytecie. W czasie tego pobytu w 1945 roku wydał Nędzę historycyzmu i Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Ostatnia praca zwróciła uwagę dziekana wydziału filozofii politycznej na London School of Economics, który specjalnie dla Poppera stworzył Katedrę Racjonalizmu Krytycznego. W 1959 roku powstało najważniejsze dzieło Poppera The Logic of Scientific Discovery. Do 1969 roku pracował na London School of Economics. Po przejściu na emeryturę aktywnie publikował w „The Observer” i „The Economist”. W 1994 roku Uniwersytet Karola w Pradze przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Zmarł 17 września 1994 roku w Londynie.

Karl Popper – poglądy

Karl Popper to jeden z czołowych myślicieli liberalnym. Specjalizował się w filozofii nauki i polityki. Stworzył system zwany racjonalizmem krytycznym (wszystko może być poddane krytyce, każdą teorię można obalić), który miał być kontynuacją myśli Immanuela Kanta. Innym ważnym dokonaniem było sformułowanie zasady falsyfikowalności jako kryterium badań naukowych, która głosiła, że teoria powinna dopuszczać możliwość jej obalenia w wyniku eksperymentu. Jest ponadto autorem koncepcji społeczeństwa otwartego stanowiącej rozwinięcie koncepcji demokracji Johna Locke`a oraz Johna Stuarta Milla. Popper poddał krytyce historycyzm i psychologizm.

 

Polecamy również:

 • John Locke - biografia

  John Locke urodził się w 1632 roku w Wrington, pod Londynem. Pochodził z rodziny purytańskiej, jego ojciec w młodości zaangażował się w rewolucję Cromwella, a później pracował jako prawnik. Locke ukończył prestiżową szkołę Westminster School, gdzie został przyjęty dzięki protekcji wpływowego przyjaciel jego... Więcej »

 • Adam Smith - biografia, poglądy, dzieła

  Adam Smith urodził się w 1823 roku w Kirckaldy (Wielka Brytania), zmarł zaś w 1890 roku w Edynburgu. Pochodził ze szkockiej rodziny prawniczo-urzędniczej. W wieku kilkunastu lat rozpoczął edukację na uniwersytecie w Glasgow, gdzie studiował filozofię moralną. Po otrzymaniu stypendium przeniósł się na... Więcej »

 • Monteskiusz - biografia

  Charles Louis de Secondat baron de la Brede et de Montesquieu urodził się w 1689 roku w La Brede, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Spory majątek, jaki odziedziczył, przeznaczył przede wszystkim na zdobycie wykształcenia oraz liczne podróże po Europie. Więcej »

 • Milton Friedman - biografia, poglądy, dzieła

  Milton Friedman urodził się w 1912 roku w Nowym Jorku, zmarł w 2006 roku w San Francisco. Pochodził z żydowskiej rodziny imigrantów, którzy przywędrowali do Stanów Zjednoczonych z terenu Węgier. Więcej »

 • Raymond Aron - biografia, poglądy, dzieła

  Raymond Aron to francuski socjolog, filozof, publicysta i teoretyk polityki, uznawany za jednego z ojców współczesnego liberalizmu. Urodził się w Paryżu w 1905 roku, zmarł w tymże mieście w roku 1983. Pełnił funkcję profesora na renomowanych uczelniach, m.in. na Sorbonie i w Collège de... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53