Międzynarodowa Organizacja Pracy - definicja, cele, zadania, członkowie

Międzynarodowa Organizacja Pracy powstała w 1919 r. - jej podstawowym celem było wówczas wywarcie presji na rządy państw i firmy w celu działań na rzecz poprawy warunków pracy w różnych krajach i sprawiedliwości społecznej.

Źródeł ideologicznych MOP należy poszukiwać jednak jeszcze w XIX wieku – rewolucji przemysłowej, która doprowadziła do powstania klasy robotniczej, a następnie – do bardzo trudnych warunków pracy i życia, związanych z chęcią zysku wielkich firm. Utworzenie organizacji stało się konieczne, ponieważ w innym przypadku żaden kraj nie zdecydowałby się na poprawę warunków pracy, a tym samym – wzrost kosztów produkcji swoich produktów.

Warto zaznaczyć, że w organizacji tej rządy państw oraz pracownicy i przedsiębiorcy są równymi partnerami dialogu, jest to więc tzw. organizacja trójstronna.

Po II wojnie światowej Międzynarodowa Organizacja Pracy stała się pierwszą z organizacji wyspecjalizowanych ONZ. Obecnie należą do niej 184 kraje ONZ.

Bardzo ważnym elementem działalności MOP jest przyjmowanie Konwencji, które mają na celu regulację systemu pracy i jego poprawę – każda konwencja jest umową międzynarodową, dzięki której poszczególne państwa wyrażają zgodę na realizację zawartych w konwencji standardów – m.in. dotyczących płacy minimalnej, kwestii związanych z administracją pracą, jej warunkami, bhp itp.

W 1969 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy za swoją działalność otrzymała pokojową Nagrodę Nobla.

Międzynarodowa Organizacja Pracy – organy

W MOP działają trzy główne organy – każdego roku zbiera się Zgromadzenie Ogólne, tzw. Międzynarodowa Konferencja Pracy (jej kompetencje to m.in.: przyjmowanie budżetu, ustanawianie standardów pracy, dyskutowanie nad problemami społecznymi) która następnie wybiera organ wykonawczy, czyli Radę Administracyjną. Do kompetencji Rady Administracyjnej należy rozstrzyganie problemów dotyczących pracy. Rada składa się z 56 osób, z czego połowę stanowią rządy różnych państwa, a drugą połowę pracownicy i pracodawcy (po 14 osób).

Funkcję stałego Sekretariatu pełni Międzynarodowe Biuro Pracy, na którego czele stoi Dyrektor Generalny (wybiera go Rada Administracyjna). Obecnym Dyrektorem Generalnym jest Guy Ryder z Wielkiej Brytanii (urzęduje on od 2012 r.).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
H
• 2023-06-02 09:43:13
fff
• 2023-06-01 19:03:56
git
• 2023-06-01 18:44:19
To się równa 8. Proste ????
• 2023-06-01 16:34:44
fajne
• 2023-05-30 14:32:19