UNESCO - cele, zadania, historia - Lista światowego dziedzictwa UNESCO

Organizacja powszechnie znana pod skrótem UNESCO to wielostronna Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury – jedna z organizacji wyspecjalizowanych działających w ramach ONZ.

UNESCO powstało w 1945 r. (16 listopada), po podpisaniu w Londynie Aktu Konstytucyjnego. Akt ten został podpisany przez 67 krajów, w tym Polskę. Po upływie roku – ratyfikacji Aktu przez parlamenty większości krajów założycielskich – UNESCO rozpoczęło swoją działalność.

Powstanie UNESCO można powiązać z zakończeniem II wojny światowej – nacisk na oświatę, kulturę i naukę miał bowiem stać się jednym ze środków, jakie w przyszłości miałyby zapobiec kolejnym konfliktom zbrojnym.

UNESCO – cele

Najważniejszymi celami UNESCO jest promowanie współpracy między poszczególnymi krajami w zakresie oświaty, nauki i rozwoju kultury, aktywizowanie narodów i lokalnych społeczności w imię rozwoju kultury krajowej i lokalnej, zapewnienie dostępu do kształcenia (troska o poziom kształcenia), likwidacja różnic między płciami w możliwościach edukacyjnych, zmniejszenie ubóstwa.

Efektem działalności UNESCO są m.in. Konwencja Haska oraz Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa (1972 r.). Szczególnie druga

Komentarze (4)
Wynik działania 4 + 2 =
XD
2020-05-07 16:42:13
Pomocne :)
Nick
2019-01-07 10:10:46
Byłam, widziałam, skorzystałam
Ktoś
2019-01-07 10:09:32
Bardzo fajne polecam
Wojciech Żaglewski
2016-12-20 22:22:55
Piszecie że celami UNESCO jest promowanie współpracy między poszczególnymi krajami itd. w zakresie oświaty , nauki i kultury. A co UNESCO wie np. o Wandalach !! Narodzie germańskim . Nie wiem ,,Kto ,, poinformował Waszą organizację o pochodzeniu terminu ,,wandalizm ,, jaki stosuje się w Polsce ! W marcu 2015 r. UNESCO potępiło niszczenie zabytków przez tzw.Państwo Islamskie słowami,,wandalizm,,Państwa Islamskiego . Tak podały Polskie media . Z tego wynika że termin wandalizm ,, jest niematerialnym dziedzictwem przekazywanym za pomocą przekazu ustnego i tradycji . Otóż Szanowne UNESCO termin ten ułożono w Polsce w celu ewaporacji ( Co to znaczy wiecie ) ludu Wandalów . Nie jest mi przykro że piszę na ten kraj , bo my Wandalowie jesteśmy twórcami tego państwa - A ono nas opluwa !! Fakt że nazwa Wandalowie ostatni raz użyta na początku 10-go wieku naszej ery przez Udalryka biskupa Augsburga . Powiedział w tedy ,, Gero księciem Wandalów ,, w Polsce w ramach ewaporacji pisze się ,, Mieszko księciem Wandalów ,, poprostu fałszuje się historię i to na siłę . W tym wypadku współpraca ta mi się nie podoba !! Z poważaniem .
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33