Rozmnażanie i cykl rozwojowy roślin nagonasiennych

Określ, jak rozmnażają się rośliny nagonasienne oraz opisz ich cykl rozwojowy.


Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
15.04.2020 11:49

Rośliny nagonasienne rozmnażają się płciowo. Wiosną wytwarzają kwiaty męskie z ziarnami pyłku oraz kwiaty żeńskie z zalążkami. Gdy ziarna pyłku jednej rośliny nagonasiennej zostaną przeniesione na kwiaty żeńskie innej mówimy, że dochodzi do zapylenia, może się to dziać przy obecności wiatru. Następnie z ziarna pyłku wyrasta łagiewka pyłkowa, która ma formę długiej wypustki, a także dodatkowo wytwarzane są dwie nieruchome komórki plemnikowe, które za pomocą łagiewki przeniesione zostają do wnętrza zalążka, gdzie obecna jest komórka jajowa. Dochodzi do zapłodnienia, czyli połączenia komórki plemnikowej z komórką jajową, w wyniku czego z zalążka powstaje nasiono. Nasiona zostają rozsiewane, a w sprzyjających warunkach kiełkują i wyrastają z nich nowe rośliny nagonasienne.  Do zapłodnienia u roślin nagonasiennych nie jest potrzebna woda.

Dzięki! 16
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza