Renta feudalna

Czym była renta feudalna? Jakie można wyróżnić podstawowe rodzaje renty feudalnej?

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
10.04.2020 19:45

Mianem „renty feudalnej” określa się świadczenia chłopów na rzecz pana feudalnego, do którego majątku byli przypisani, w zamian za możliwość uprawiania ziemi na swój użytek. Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje renty feudalnej:

1) renta odrobkowa (pańszczyzna), czyli nieodpłatna praca chłopów na polu pana,

2) renta naturalno-czynszowa, czyli zapłata, jaką chłopi uiszczali panu feudalnemu w produktach naturalnych lub w pieniądzu.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza