Wymień związki odpowiedzialne za twardość wody i zapisz równania reakcji ich usuwania

Wymień 2 związki, które są odpowiedzialne za przemijającą twardość wody. Wiedząc, że można ją usunąć przez zagotowanie wody, zapisz równania reakcji, które zachodzą w tym procesie dla związków 1 i 2. Następnie określ jakiego typu są to reakcje.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 23:49

Związki powodujące przemijającą twardość wody to Ca(HCO3)2 oraz Mg(HCO3)2.

Równania reakcji zachodzących podczas usuwania twardości wody przez gotowanie:

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

Mg(HCO3)2 → Mg(OH)2 + 2 CO2

Reakcje te zalicza się do reakcji analizy.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza