Kraje wysoko rozwinięte i słabo rozwinięte - cechy, przyczyny dysproporcji

Na ukształtowanie się ogromnej dysproporcji ekonomicznej, żeby nie rzec przepaści, między krajami słabo i wysoko rozwiniętymi miało wpływ wiele czynników. Jeśli chciałoby się wytyczyć linię owego podziału, to w pierwszej kolejności będzie to granica oddzielająca tzw. „bogatą Północ” i „biedne Południe”, jednak to nie wyczerpuje tegoż rozgraniczenia.

Praktycznie na każdym kontynencie dałoby się wyznaczyć grupy państw wysoko rozwiniętych i te słabo rozwinięte. Chcąc przeanalizować wszystkie przypadki, należałoby przeprowadzić ogromną analizę na skalę światową, która niemożliwa jest do zaprezentowania w tak krótkim opracowaniu. Dlatego próbując omówić przyczyny dysproporcji, ograniczymy się do ogólnych stwierdzeń odnoszących się do zasadniczego podziału na Północ-Południe.

Jednym z ważniejszych czynników są kwestie demograficzne – mianowicie, szacuje się, że połowa ludności całej Ziemi zamieszkuje najbiedniejsze kraje świata. Wysoki przyrost naturalny powoduje ogromne przeludnienie i tym samym powstanie zjawiska głodu i ubóstwa. Ekonomiści szacują, że ok. miliard ludzi (1/7) na świecie może przeznaczyć na wyżywienie tylko 1 dolara dziennie, co stanowi rację głodową, natomiast w niektórych krajach suma ta jest niewyobrażalnie wysoka. Przyczynia się do takiej sytuacji złe rozlokowanie dochodów płynących z efektów wzrostu gospodarczego.

Wbrew powszechnemu mniemaniu pogłębia ten stan system kapitalistyczny, z główną zasadą wolnego rynku, zgodnie z którym każdy ma prawo swobodnego gromadzenia i obracania kapitałem, zatem wytwarza się sytuacja, kiedy kraje, przedsiębiorstwa organizacje itp. skupiające w swoich rękach większość kapitału światowego obracają nim prawie wyłącznie na własną korzyść, bowiem osiągane zyski należą się właśnie im. Zasada konkurencji rynkowej sprawia, że rodzi się naturalny podział na tych, którzy wypracowali więcej dochodów i na tych, którzy osiągnęli mniejszy zysk albo wręcz stracili dotychczasowe zasoby. Mechanizm ten nieustanie napędza utrzymywanie się istniejących już dysproporcji.

Źródłem ogromnych różnic w poziomie gospodarczym mogą być również warunki klimatyczne, które przyczyniają się w niektórych rejonach np. do nieopłacalności rolnictwa itp., występowanie lub nie surowców naturalnych, które mogą być wydobywane na dużą skalę, a także zapóźnienia technologiczne, które sprawiają, że część krajów nie jest w stanie skutecznie konkurować na światowych rynkach.

Wreszcie należy wspomnieć o jednym z czołowych źródeł dysproporcji, mowa o zaszłościach historycznych, w wyniku których w niektórych krajach ukształtował się taki, a nie inny system polityczny, rzutujący także na sytuację ekonomiczną państw. Na pierwszym miejscu należy wymienić pozostałości postkolonialne, które zasadniczo wpływają na sytuację polityczną niektórych rejonów świata. Jak zauważa jeden z badaczy. tak mocny podział na kraje wysoko i słabo rozwinięte to:

„pokłosie dawnego układu kolonialnego. Kraje kolonialne były w przeszłości traktowane jako źródło surowców. Obecnie ze względu na zmiany technologiczne surowce nie gwarantują im już dochodów umożliwiających szybki rozwój. Można wręcz mówić o spowolnieniu rozwoju i wielokrotnym powiększeniu się dysproporcji w stosunku do najlepiej rozwiniętych państw”.

Zaszłości historyczne powodują, że nie można w tych krajach uzyskać stabilności politycznej, bardzo rozwinięte jest zjawisko korupcji rządów a także często toczą się wojny domowe.

Polecamy również:

  • Bogata Północ - biedne Południe - różnice - WOS

    Jednym z ogromnych i nadal bardzo aktualnych jest problem dysproporcji pod względem ekonomicznym pomiędzy określonymi rejonami świata. Ostatnie stulecie przyniosło pogłębienie tegoż problemu i trwale podzieliło świat na dwie umowne strefy – Północ, która jest zasobna, nie boryka się w... Więcej »

  • Azjatyckie tygrysy gospodarcze - państwa, cechy, opis

    Mianem tzw. azjatyckich tygrysów określało się na początku cztery wschodnioazjatyckie kraje – Singapur, Koreę Południową, Tajwan i Hongkong, które w latach 1960-1995 osiągnęły bardzo szybki wzrost PKB (kilka-kilkanaście procent w skali roku). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45