Egalitaryzm - definicja, przedstawiciele, założenia

Egalitaryzm jest to pochodzący od francuskiego słowa „egalite”, czyli „równość” pogląd społeczno- polityczny uznający zasadę równości ekonomicznej, politycznej i społecznej wszystkich obywateli, jako podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego. Sprawiedliwe dla obywateli jest to, co czyni równymi ich warunki życia oraz prawa, którym podlegają.

Przeciwieństwem egalitaryzmu jest stworzony przez Kartezjusza w XVII wieku elitaryzm zakładający istnienie podziałów klasowych i grup społecznych posiadających większy wpływ na władzę i udział w podziale dóbr od innych.

Egalitaryzm pojawił się już w czasach renesansu w dziełach takich myślicieli jak Tomasz Morus czy Tommaso Campanella oraz w XVIII i XIX wieku, kiedy nastąpił jego największy rozkwit (formowanie się społeczeństw obywatelskich, początki emancypacji kobiet, tworzenie pierwowzorów robotniczych związków zawodowych) u Jana Mesliera, Gabriela Mably, Gabriela Morelly i Roberta Owena.

Egalitaryzm występuje jako element dodatkowy w wielu doktrynach politycznych: liberalnej, komunistycznej, demokratycznej i innych. Sprzeciwia się mu za to monarchia oraz doktryny totalitarne.

W dzisiejszych czasach egalitaryzm jest przede wszystkim „równością szans” wszystkich obywateli bez względu na ewentualne różnice występujące między nimi:

  • równe prawa dla wszystkich obywateli
  • brak ograniczeń w dostępie do edukacji
  • prawo wyborcze
  • równość co do możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • równy udział odnośnie czynnego udziału w polityce (start w wyborach etc.)
  • równy podział dóbr
  • takie same możliwości odnośnie wpływu na rządy w państwie
  • ustanowienie minimalnego wynagrodzenia

Egalitaryzm ma największe znaczenie w ideologii komunistycznej, najbardziej sprawiedliwej społecznie w teorii, jednak najbardziej utopijnej i niemożliwej do zrealizowania w praktyce.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06