Egalitaryzm - definicja, przedstawiciele, założenia

Egalitaryzm jest to pochodzący od francuskiego słowa „egalite”, czyli „równość” pogląd społeczno- polityczny uznający zasadę równości ekonomicznej, politycznej i społecznej wszystkich obywateli, jako podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego. Sprawiedliwe dla obywateli jest to, co czyni równymi ich warunki życia oraz prawa, którym podlegają.

Przeciwieństwem egalitaryzmu jest stworzony przez Kartezjusza w XVII wieku elitaryzm zakładający istnienie podziałów klasowych i grup społecznych posiadających większy wpływ na władzę i udział w podziale dóbr od innych.

Egalitaryzm pojawił się już w czasach renesansu w dziełach takich myślicieli jak Tomasz Morus czy Tommaso Campanella oraz w XVIII i XIX wieku, kiedy nastąpił jego największy rozkwit (formowanie się społeczeństw obywatelskich, początki emancypacji kobiet, tworzenie pierwowzorów robotniczych związków zawodowych) u Jana Mesliera, Gabriela Mably, Gabriela Morelly i Roberta Owena.

Egalitaryzm występuje jako element dodatkowy w wielu doktrynach politycznych: liberalnej, komunistycznej, demokratycznej i innych. Sprzeciwia się mu za to monarchia oraz doktryny totalitarne.

W dzisiejszych czasach egalitaryzm jest przede wszystkim „równością

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
6
wiktor • 2021-10-18 15:41:04
H
Gg • 2021-10-18 14:05:21
4
Klau • 2021-10-18 14:05:00
xd
krfwi • 2021-10-18 12:48:23
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04