Władza państwowa - WOS

Najkrócej władzą można nazwać „zdolność do wydawania i egzekwowania decyzji”.

W przypadku państwa najważniejsza jest władza państwowa, czyli zdolność do zarządzania społeczeństwem skupionym na określonym terytorium państwowym. Władzę sprawuje się przy pomocy konkretnych podmiotów (są nimi osoby lub grupy osób wydające decyzje). Władza spełnia funkcję nadrzędną względem osób jej podlegających.

Każda władza, by mogła być skuteczna, wymaga legitymizacji ze strony rządzonych. Istnieją trzy rodzaje legitymizacji: tradycyjna (tutaj można podać przykład dynastii, które pełnią władzę na mocy pewnej tradycji, przekonania społeczeństwa, iż mają do niej szczególne prawo), charyzmatyczna (władzę sprawuje władzę ze względu na szczególne predyspozycje, np. charyzmę, zdolności, wiedzę) oraz legalna (rządzeni wierzą są, że rządzącym przynależy się na mocy obowiązującego prawa).

Polecamy również:

 • Suwerenność państwa - definicja, rodzaje - WOS

  Terminem tym jako pierwszy posłużył się w 1576 roku Jean Bodin dla opisania prawa monarchy do samodzielnego i wyłącznego sprawowania władzy wykonawczej i ustawodawczej. Od tego czasu rozumienie terminu uległo swoistej ewolucji. I tak ostatecznie dzisiaj określa się suwerenność jako możliwość niezależnego,... Więcej »

 • Powszechność państwa

  Powszechność – to cecha państwa odnosząca się do powszechności zasad prawnych w państwie, które obejmuje w równym stopniu wszystkie osoby przebywające na terytorium tego państwa. Więcej »

 • Przymusowość państwa - WOS

  Przymusowość państwa polega na tym, że osoby znajdujące się na jego obszarze obowiązkowo podlegają prawom, zasadom i normom w nim ustanowionym. Więcej »

 • Ludność państwa - definicja

  Ludność – to ludzie przebywający stosunkowo stale na terytorium określonego kraju i podlegający jego jurysdykcji. Więcej »

 • Terytorium państwa - definicja

  Kolejną zasadniczą cechą państwa jest posiadanie przez niego określonego terytorium, które formalnie wyznacza granice państwa. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43