Decentralizacja - cechy, założenia, rodzaje, zalety - strona 3

publicznej”. W polskim systemie prawnym zasada decentralizacji kierowana jest szczególnie do gminy, która stanowi podstawową jednostkę samorządu terytorialnego i jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań niezastrzeżonych dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Zasada decentralizacji odpowiada także na pytania związane ze stosunkami zachodzącymi między jednostkami wyższego a niższego rzędu i formami współpracy między nimi. Decentralizacji wpływa na formowanie się pojęć związanych z interesem ogólnopaństwowym i lokalnym. Do zdecentralizowanych podmiotów, które można wyróżnić w ramach struktur państwowych zaliczamy „jednostki samorządu lokalnego i regionalnego; przedsiębiorstwa państwowe i komunalne; zakład administracyjny: państwowy, niepaństwowy i samorządowy; społeczny podmiot organizacyjny” (J. Wojnicki 2014).

Zalety decentralizacji według Ochendowskiego

- wzrost możliwości wdrażania nowości

- zmniejszenie obciążenia pionowego przepływu informacji

- wzrost poczucia odpowiedzialności za wydawane decyzje

- lepsze możliwości zarządzania procesem decyzyjnym

- zbliżenie podmiotu decyzyjnego do podejmowanej sprawy

- szybsze i lepsze poznawanie ewentualnych wad podejmowanych decyzji ich pochodzenia

W naszym kraju decentralizacja nie jest tak daleko posunięta jak w krajach Europy Zachodniej. Należy zwracać szczególną uwagę na wypowiedzi polityków, którzy postulują odwrócenie jej procesu i powrót do zasad centralistycznych obowiązujących w minionej epoce komunistycznej. W praktyce bowiem decentralizacja jest jedyną formą organizacji zapewniającą właściwe funkcjonowanie administracji państwowej. 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44