Trójca Święta - Dogmat o Trójcy Świętej

Trójca Święta

Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej (św. Cezary z Arles)

Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, co oznacza, że opiera się na wierze w jednego i jedynego Boga. Jednak równocześnie Bóg chrześcijański istnieje w trzech Osobach. Trójca Święta to: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Nie należy jednak chrześcijaństwa traktować jako triteizmu, czyli wiarę w trzech bogów.

W teologii z jednej strony podkreśla się jedność Boga, a z drugiej odrębność Osób Trójcy. W konsekwencji często dochodzi do zjawiska apropriacji, czyli przydzielania konkretnego działaniu lub przymiotu Boga tylko jednej z Osób. Na tej zasadzie dzieło stworzenia przypisuje się Bogu Ojcu, odkupienie Synowi Bożemu, a uświęcenie - Duchowi Świętemu. W rzeczywistości jednak są one wspólne Trójcy jako całości.

Choć korzenie wiary w Trójcę Świętą sięgają początków chrześcijaństwa, to w Nowym Testamencie znajdują się również tzw. krótkie wyznania , które pomijają Osobę Ducha Świętego np.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden tez pośrednik miedzy Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. (1Tm 2, 5-6)

Na ich określenie używa się neologizmu „binitarianizm”. Tym pojęciem określa się również herezje, które odmawiają boskości Duchowi Świętemu i „redukują” Boga do Ojca i Syna.

Wyznanie wiary w Trójcę Świętą jest nieodłącznym elementem udzielania sakramentu chrztu; chrześcijanie są chrzczeni w imię „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Należy przy tym zauważyć, że są chrzczeni W IMIĘ, a nie imiona.

Kościół przyjmuje, że Trójca jest tajemnicą wiary, które człowiek nie może pojąć za pomocą swojego rozumu. Niemniej Bóg zostawił pewne ślady swojego bytu jako Trójcy w stworzeniu i w Objawieniu. Na tej podstawie można formułować tezy dotyczące Trójcy Świętej.

To Jezus Chrystus objawił Boga jako Ojca - wcześniej Bóg był postrzegany przede wszystkim jako Bóg Stwórca. Przez Chrystusa Bóg jest wiecznie Ojcem w relacji do swojego Syna: Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić (Mt 11, 27). Z tego względu na soborze w Nicei (325r.) Kościół uznał, ż Syn jest współistotny Ojcu, co oznacza, że stanowią Oni jednego Boga.

Do objawienia pełni Trójcy dochodzi przy zesłaniu Ducha Świętego, który działał od stworzenia, był natchnieniem dla proroków, a teraz prowadzi wiernych „do całej prawdy” (J 16, 13). Duch posłany jest do Kościoła przez Ojca i przez Syna. Jest tym, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę.

Dogmat o Trójcy Świętej

Wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając substancji: inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego; lecz jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Wyznanie Wiary Św. Atanazego)

Kościół opracował Dogmat o Trójcy Świętej na pierwszych soborach powszechnych, tworząc równocześnie nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary. Na soborze w 675 r. w Bradze dodano do symbolu nicejsko- konstantynopolitańskiego wyrażenie, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna (łac. filioque). Samo Bóstwo Ducha Świętego uznano w 381 r. na soborze w Konstantynopolu i podkreślono, że przysługuje mu ten sam rodzaj kultu, co pozostałym Osobom Trójcy. Można zatem powiedzieć, że rdzeń dogmatu o Trójcy Świętej formował się do końca VII wieku.

Kościół katolicki przyjmuje, że wszystkie Osoby Trójcy mają tę samą naturę, substancję i godność oraz są doskonale równe. Mówi się o „Trójcy

Polecamy również:

 • Bóg - Wiara w Boga

  Wiara w Boga jest dla człowieka czymś naturalnym, gdyż człowiek jest istotą religijną. Można tłumić pragnienie Boga i buntować się przeciwko Niemu, jednak wówczas nie uda się nikomu zaznać szczęścia i prawdy. Więcej »

 • Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

  Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. Więcej »

 • Duch Święty - Kim jest Duch Święty?

  Wiara w Ducha Świętego jest podstawą całej wiary chrześcijańskiej, ponieważ to wiara w Ducha prowadzi człowieka do wiary w Jezusa Chrystusa. Więcej »

 • Nazwa Kościół - Wiara w Kościół powszechny

  Sam wyraz „Kościół” pochodzi z języka staroczeskiego, a jego etymologia sięga łacińskiego castellum (miejsce obwarowane, zamek, twierdza). Biorąc jednak pod uwagę znaczenie, to „Kościół” jest odpowiednikiem greckiego słowa ekklesia i oznacza „zawołanie”.  Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
Wojciech
2015-07-07 12:38:05
Podoba mi się przedstawienie historii powstania dogmatu o trójcy. Czyli tak naprawdę dopiero w VII wieku zaczęto w pełni wierzyć w ten dogmat. W zasadzie nic dziwnego ponieważ w Piśmie Świętym taki dogmat nie występuje. Chrystus i apostołowie nauczali tak jak cytujecie: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden tez pośrednik miedzy Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie." (1Tm 2, 5-6) Są tu wymienione dwie osoby, a nie trzy. Jest w tym wersecie również mowa, że Bóg i syn to dwie rożne osoby, a nie dwie w jednej. Wszystko jednak dzieje się tak jak Jezus i apostołowie zapowiedzieli, że powstaną po nich fałszywi nauczyciele którzy będą krzewić fałszywe nauki (2 Tm 4, 1-4) "Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 2 [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane2. 3 Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. 4 Ponieważ wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać." W tym kontekście nie dziwią taki pomysły jak trójca i tym podobne.
Ostatnio komentowane
Spoko, jednak że Bibia to sterta kłamstw. Tak na prawdę to Boga nie ma ale katolicy sob...
• 2022-10-04 13:09:03
XDzbshxbz
• 2022-10-04 11:44:06
1Tm 3:15 "Gdybym jednak się opóźniał, będziesz już wiedział, jak należy zachowywa...
• 2022-10-03 20:33:03
Super
• 2022-10-03 17:32:47
Przydały mi się te choroby
• 2022-10-02 10:10:41