Tajemnice bolesne

1. Modlitwa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Cierniem ukoronowanie

4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Modlitwa w Ogrójcu

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną. Towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!». Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22, 39-44)

Chrystus podczas modlitwy w Ogrójcu poprosił Ojca o oddalenie kielicha goryczy, ale równocześnie nie buntował się przeciwko Jego woli. Przyjął cierpienie, które było zgodne z Bożym planem. Dzięki tej akceptacji oraz pokorze Syna  ludzie zyskali odkupienie grzechów i możliwość zbawienia.

Ta tajemnica różańca bywa porównywana do tajemnicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, gdyż postawa Jezusa w Ogrójcu, tak jak i postawa Jego Matki, uczy wiernych, aby we wszystkim przyjmowali wolę Ojca, byli Jemu posłuszni i w pełni oddani.

Biczowanie Pana Jezusa

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. (J 19, 1)

Zapowiedź biczowania Chrystusa można odnaleźć już w Księdze proroka Izajasza: Poddałem grzbiet mój bijącym (Iz 50). Same Ewangelie nie mówią wiele o tym wydarzeniu. Badacze całunu turyńskiego twierdzą, na podstawie śladów na płótnie, że Jezus otrzymał około dziewięćdziesięciu uderzeń. Trudno sobie wyobrazi ogrom cierpienia, jakie za sobą niosły. Syn Boży jednak przyjął to cierpienie, gdyż kochał ludzi i chciał odkupić ich winy.

Pamiętając o cierpiącym Jezusie, każdy chrześcijanin powinien wspierać wszystkich cierpiących bliźnich, których napotka na swojej drodze, zarówno gestem, słowem, jak i modlitwą.

Cierniem ukoronowanie

Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. (Mt 27, 29-31)

Żołnierze rzymscy, nakładając Jezusowi koronę cierniową, wyśmiali Jego twierdzącą odpowiedź na pytanie Piłata:  Czy Ty jesteś Królem Żydowskim? (J 18,33). Wówczas zainscenizowali całą ceremonię „koronacji”, wykorzystując, oprócz korony uplecionej z cierni, także purpurowy łachman jako szatę królewską oraz trzcinę, która miała być odpowiednikiem berła. Chrystus w tej sytuacji zachował milczenie, gdyż wiedział, że  Jego męka i cierpienie były zgodne z planem Bożym. Odrzucony i wyszydzony nie zwątpił w swoją misję.

Droga Krzyżowa Pana Jezusa

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. (Mk 15,20)

Jezus niósł swój krzyż na Golgotę. W drodze pomogli mu Szymon z Cyreny oraz św. Weronika.  Powinni oni być wzorem dla chrześcijanin – wzorem pomocy bliźniemu w momentach trudu i cierpienia.

Każdy człowiek niesie przez życie swój własny krzyż, krzyż codzienności. Składa się on z problemów, chorób lub obowiązków. Czasami, tak jak Jezus, człowiek upada pod ciężarem owego krzyża; nie jest sobie w stanie poradzić z natłokiem zmartwień i kłopotów we własnym życiu. Ale tak jak Chrystus wstawał i brał ponownie krzyż na ramiona, tak i każdy chrześcijanin powinien odnaleźć w sobie siłę, aby nie poddawać się w ciężkich sytuacjach. Wszystko bowiem co się dzieje w życiu człowieka jest zgodne z wolą Pana, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie dzisiaj tego zrozumieć.

Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jezus, Król Żydowski». (Mt 27, 33-37)

Jezus nawet w cierpieniu, będąc przybitym do krzyża i czekając na śmierć, pamiętał o innych ludziach. Prosił Ojca o przebaczenie dla swoich prześladowców: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34). Zadbał również o swoją Matkę, powierzając Jej opiekę św. Janowi, jednemu z Dwunastu Apostołów (J 19, 26-27), a skruszonemu złoczyńcy obiecał: Dziś ze Mną będziesz w raju (Łk 23,43).

Śmierć Jezusa na krzyżu była ofiarą za grzechy całej ludzkości. Dzięki Chrystusowi każdy człowiek został odkupiony i ma otwartą drogę do zbawienia. Prawdziwy chrześcijanin powinien być naśladowcą Jezusa i kierować się przykazaniem miłości do bliźniego; w tym miłości nieprzyjaciół. 

Polecamy również:

  • Tajemnice radosne

    1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. 2. Nawiedzenie św. Elżbiety. 3. Narodzenie Pana Jezusa. 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni. Więcej »

  • Tajemnice światła

    1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 2. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej 3. Głoszenie nauki o Królestwie Bożym 4. Przemienienie na górze Tabor 5. Ustanowienie Eucharysti Więcej »

  • Tajemnice chwalebne

    1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 3. Zesłanie Ducha Świętego 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45