Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie nauki o Królestwie Bożym

4. Przemienienie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice światła zostały ustalone i wyłożone w liście Jana Pawła II z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O różańcu świętym). Dotyczą one działalności publicznej Jezusa na ziemi. Ojciec Święty zasugerował również, aby tajemnice  światła odmawiać w czwartki.

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A glos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3, 13-17)

Niewinny Jezus, przyjmując chrzest oczyszczający z grzechów, już na początku swojej działalności objawia, że swoje wezwanie kieruje do grzeszników; ich los nie pozostaje mu obojętny. Przez chrzest Chrystus jeszcze pełniej wszedł w ludzki świat.

Zstąpienie Ducha Świętego ujawnia Jego boską naturę i jest znakiem powołania do misji. Bóg Ojciec wskazuje na Chrystusa jako na Tego „w którym ma upodobanie”, zapraszając w ten sposób każdego człowiek do współmiłowania Syna. Wszyscy wierni powinni przyjmować sakrament chrztu, bowiem przez chrzest człowiek otrzymuje łaskę uświęcającą i zostaje włączony do wspólnoty Kościoła, czyli Ciała Chrystusa.

2. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzeki do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. (J 2, 2-8)

Cud w Kanie Galilejskiej, opisany wyłącznie w Ewangelii św. Jana, jest uważany za pierwsze objawienie wszechmocy Chrystusa. Zarówno to wydarzenie, jak i późniejsze liczne znaki, otwierały serca uczniów i napotkanych ludzi na wiarę. Cud w Kanie Galilejskiej pokazuje, że Jezus troszczy się nie tylko o ludzkie szczęście wieczne, ale także o dobro doczesne człowieka.

W rozważaniach tej tajemnicy należy pamiętać również o postaci Maryi, która jawi się w powyższym fragmencie jako Pośredniczka Bożych łask. Tak jak w Kanie, tak i dziś, nie są Jej obce troski i kłopoty ludzi.

3. Głoszenie nauki o Królestwie Bożym

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. (Mt 9, 35)

Cała działalność publiczna Jezusa była wezwaniem do nawrócenia i zaproszeniem ludzi do uczestnictwa w Królestwie Bożym; do komunii z Trójcą Świętą. Królestwo Boże to królestwo prawdy, życia, łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Wejdą do niego jednak tylko Ci, którzy będą przestrzegać przykazań Chrystusa, czyli ludzie ośmiu błogosławieństw: ubodzy w duchu, ci, którzy się smucą, cisi, łaknący i pragnący sprawiedliwości, miłosierni, czystego

Polecamy również:

  • Tajemnice radosne

    1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. 2. Nawiedzenie św. Elżbiety. 3. Narodzenie Pana Jezusa. 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni. Więcej »

  • Tajemnice bolesne

    1. Modlitwa w Ogrójcu 2. Biczowanie Pana Jezusa 3. Cierniem ukoronowanie 4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa 5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa Więcej »

  • Tajemnice chwalebne

    1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 3. Zesłanie Ducha Świętego 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
młody wolaaaaaaaaaaa
• 2023-05-30 19:51:05
cguj
• 2023-05-30 19:16:31
fxhbn
• 2023-05-30 14:57:44
Nic
• 2023-05-30 14:48:17
fajne
• 2023-05-30 14:32:19