Stefan Wyszyński - biografia, zasługi, najważniejsze informacje - strona 2

Podczas powstania warszawskiego działał pod pseudonimem Radwan III.

Po wojnie Stefan Wyszyński zreorganizował seminarium duchowne we Włocławku i został jego rektorem. W 1946 r. otrzymał sakrę biskupią z rąk kardynała Augusta Hlonda, ówczesnego prymasa Polski, i został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej.

Po śmierci prymasa Augusta Hlonda w 1948 r., gdy najpoważniejszy kandydat na jego następcę – biskup Stanisław Kostka Łukomski – zginął w wypadku samochodowym, Wyszyński niespodziewanie został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski. Lata jego urzędowania zbiegły się z okresem walki reżimu komunistycznego z Kościołem.

Aby uchronić Kościół od rozlewu krwi, Wyszyński podjął decyzję o zawarciu „porozumienia”, podpisanego przez Episkopat i władze państwowe 14 lutego 1950 r. W zamian za zagwarantowanie nauczania religii w szkołach i funkcjonowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Kościół uznał w dokumencie granice Ziem Odzyskanych Polski Ludowej. Część Polaków zarzuciła prymasowi Wyszyńskiemu wówczas zbytnią ugodowość wobec systemu komunistycznego.

Na konsystorzu 12 stycznia 1953 r. prymas Wyszyński został kardynałem.

Polecamy również:

  • Bł. Jerzy Popiełuszko - biografia, zasługi

    Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy na Podlasiu. Dwa dni później został ochrzczony w kościele w Suchowoli. Wówczas otrzymał imię swojego stryja –  Alfons (zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium). W latach nastoletnich był... Więcej »

  • Józef Tischner - biografia i filozofia

    Józef Tischner urodził się w 1931 roku w Starym Sączu. Szkołę średnią ukończył w Nowym Targu. Następnie podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak po roku porzucił je dla teologii, którą ukończył w 1955 roku. Uczył się również w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji... Więcej »

  • Jan Twardowski - biografia i twórczość

    Jan Twardowski urodził się w Warszawie w 1915 roku, w rodzinie o tradycjach kolejarskich. Uczył się w gimnazjum o profilu matematyczno-przyrodniczym im. Tadeusza Czackiego. Jako poeta debiutował w 1937 roku. Przed wojną zaczął studiować polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, którą oficjalnie ukończył w... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 5 =
AsterPL
2020-12-03 11:43:02
Bardzo ciekawa wypowiedź. Dużo się dowiedziałem
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36