Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Prawosławie - historia, zasady, charakterystyka - strona 3

była przyczyną rozłamu. Na przestrzeni wieków pojawiały się między Kościołem wschodnim a zachodnim także spore różnice kulturowe, doktrynalne i liturgiczne. W Bizancjum posługiwano się greką, Rzym natomiast odszedł od tego języka na rzecz łaciny. W odmienny sposób uprawiano teologię – zachodni teologowie rozumowali w sposób praktyczny i konkretny, natomiast wschodni myśliciele preferowali bardziej ogólne i abstrakcyjne ujmowanie świata. Ponadto łacinnicy używali do Eucharystii chleba niekwaszonego, a Grecy zwykłego. Inne było również podejście do celibatu – do dziś w Kościele prawosławnym celibat obowiązuje wyłącznie biskupów.

Do 1054 r. doszło do dwóch tzw. schizm przejściowych między Kościołem rzymskim a Kościołem wschodnim – schizmy Akacjusza (484-519) oraz schizmy focjańskiej (861-867). Przyczyną pierwszej były opory chrześcijan z Cesarstwa Bizantyjskiego przed przyjęciem kanonów Soboru Chalcedońskiego. Z kolei schizma focjańska swoją nazwę bierze od imienia Focjusza, patriarchy Konstantynopola, którego wybór papież Mikołaj I uznał za niezgodny z prawem. Focjusz został bowiem wyniesiony na ten urząd jako osoba świecka, a taka praktyka na Zachodzie była nieznana. Patriarcha

Zobacz również

 • Staroobrzędowcy - religia

  W 1654 r. patriarcha Moskwy Nikon dokonał za zgodą cara Aleksego I Michajłowicza reform w rosyjskim Kościele prawosławnym. Wprowadzone zmiany, dotyczące m.in. obrządku i tekstów liturgicznych, miały służyć umocnieniu absolutnej władzy carów, którzy w owych czasach byli zwierzchnikami Cerkwi. 

  Więcej
 • Prawosławie w Polsce - historia, gdzie (rozmieszczenie), liczba

  Prawosławie pojawiło się na ziemiach polskich już w IX w. w wyniku misji świętych braci Cyryla i Metodego. Pierwsze ślady  kultu w obrządku słowiańskim znaleziono m.in. w Krakowie, Wiślicy i Przemyślu. Ośrodki te nie były jeszcze pod kontrolą Kościoła łacińskiego i pozostawały pod wpływem cywilizacji bizantyjskiej

  Więcej

Losowe zadania

 • Oblicz, które jony są najliczniejsze w roztworze

  W wodnym roztworze o masie 100 g rozpuszczono chlorek potasu, chlorek sodu oraz bromek sodu, a stężenie każdej z tych soli w roztworze wynosi 2% (m/m). Oblicz które jony są najliczniejsze w roztworze, a także podaj liczbę moli tego jonu w roztworze. W obliczeniach przyjmij α = 100%, wyniki zaokrąglij do 2. miejsca po przecinku.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Zapisz równania reakcji cyny z kwasami

  Cyna jest metalem, który w związkach chemicznych przyjmuje II lub IV stopień utlenienia. W reakcji z gorącym, stężonym kwasem siarkowym(VI) wydziela się inny gaz niż w reakcji tego metalu z gorącym stężonym kwasem solnym. Powstające sole różnią się zarówno stopniem utlenienia cyny jak również rodzajem anio...

  1 Odpowiedz Więcej
 • Zgrubienia - przykłady użycia

  Określ w którym przypadku zgrubienie zostało użyte ponieważ dotyczyło osoby lub przedmiotu dużych rozmiarów, a kiedy wyrażało negatywny stosunek emocjonalny. To dziewuszysko spod trójki nie mówi nikomu dzień dobry. Konrad mieszka w tamtym domisku, największym na osiedlu. Nie lubię swojego garbatego nochal...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Ułóż zdania współrzędnie złożone

  Ułóż zdania współrzędnie złożone podanych typów:   Wynikowe Rozłączne Przeciwstawne Łączne Przeciwstawne Wynikowe Łączne Rozłączne

  0 Odpowiedz Więcej
 • Zapisz równanie dysocjacji i wskaż jon o charakterze amfiprotycznym

  Zapisz reakcję dysocjacji kwasu siarkowodorowego, a następnie wskaż jon, który wykazuje właściwości amfiprotyczne według teorii Brönsteda-Lowry’ego.

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (3)
Wynik działania 2 + 2 =
xFilipekk
2019-05-22 10:09:33
Za dużo czytania
Michał Król
2019-01-07 17:17:36
Napewno moje podstępy się przydadzą bo czituje z internetu dzięki.
Historia
2018-12-06 18:44:11
Bardzo Pomogło. Dzięki
Ostatnio komentowane
KKKK
MISTRZ • 2020-04-03 14:45:57
d
d • 2020-04-03 13:15:01
n
bn • 2020-04-03 12:55:19
super
xxgosiaxx123456 • 2020-04-03 11:05:11
Prawie jakbym widział to, czego nie uczyłem się w szkole średniej, a być może to jes...
Aleksander • 2020-04-03 10:40:04