Okres Narodzenia Pańskiego

Okres Narodzenia Pańskiego rozpoczyna się od pierwszych Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego (czyli wieczorem 24 grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego, tj. do niedzieli po Objawieniu Pańskim (Uroczystość Objawienia Pańskiego, znana także jako Święto Trzech Króli, obchodzona jest 6-go stycznia). W zależności od układu kalendarza obejmuje zatem od 14 do 20 dni. 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego ma swoją oktawę, tzn. świętowanie Bożego Narodzenia jest w liturgii Kościoła przedłużone na kolejne 8 dni. Obejmuje zatem okres do 1 stycznia.

W Okresie Narodzenia Pańskiego wyróżnia się następujące święta i uroczystości:

- 25 grudnia: Uroczystość Narodzenia Pańskiego (czyli Boże Narodzenie);

- 26 grudnia: święto św. Szczepana, pierwszego męczennika;

- 27 grudnia: święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty;

- 28 grudnia: święto świętych Młodzianków (czyli dzieci betlejemskich pomordowanych z rozkazu Heroda w czasie tzw. rzezi niewiniątek);

- w niedzielę przypadającą w oktawie Narodzenia Pańskiego  obchodzi się święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa;

- 1 stycznia: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi; jest to dzień zakończenie oktawy Narodzenia Pańskiego;

- 6 stycznia: Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli);

- Święto Chrztu Pańskiego (I niedziela po 6 stycznia).

W okresie Bożego Narodzenia obowiązuje biały kolor szat liturgicznych, gdyż wyraża on światło, czystość, radość i świąteczny nastrój. 

Co to jest kolęda?

 Wyraz kolęda pochodzi od łacińskiego terminu kalendae, który oznaczał w starożytnym Rzymie „pierwszy dzień miesiąca”.

 W polskiej tradycji kolęda to:

1) pieśń bożonarodzeniowa – pieśń religijna o tematyce związanej z narodzinami Chrystusa, wywodząca się z noworocznych pieśni winszujących. Za pierwszą zachowaną kolędę w języku polskim uznaje się Zdrów bądź królu anielski z 1424 roku. Obecnie jest ich około 500, co stanowi swoisty rekord na tle innych krajów katolickich. W liturgii Kościoła katolickiego kolędy śpiewane są od Wigilii Bożego Narodzenia (24 grudnia) do dnia Uroczystości Objawienia Pańskiego (6 stycznia). W Polsce, ze względu na popularność tej formy pieśni, zdecydowano się przedłużyć okres wykonywania kolęd do Uroczystości Ofiarowania Pańskiego (2 luty). Jedną z odmian kolędy jest tzw. pastorałka, czyli pieśń  o charakterystycznej, skocznej melodii, której tematyka koncentruje się na pasterzach śpieszących z darami do nowonarodzonego Syna Bożego (np. Do szopy hej pasterze).

2) obrzęd ludowy – obrzęd związany z okresem Bożego Narodzenia, polegający na obchodzeniu domów, zwykle przez chłopców, połączony ze śpiewem pieśni, inscenizowaniem widowisk i składaniem życzeń w zamian za poczęstunek i datki od gospodarzy.

3) wizyta duszpasterska – oficjalna wizyta proboszcza lub osoby go reprezentującej (np. wikariusza) w domach parafian, mająca miejsce w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Wierni powinni przed przyjściem kapłana przygotować na stole świece, kropidło, krzyż i wodę święconą. W trakcie odwiedzin ksiądz modli się wspólnie z rodziną, błogosławi jej i domostwu na nowy rok oraz rozmawia z przyjmującymi go parafianami. Kolęda jest zatem doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać i przełamać anonimowość. 

Polecamy również:

  • Boże Narodzenie - historia, tradycje, ewangelia

    Uroczystość Narodzenia Pańskiego obchodzona jest w Kościołach chrześcijańskich (z wyjątkiem Kościoła ormiańskiego) 25 grudnia. Nie należy jednak traktować tego dnia jako historycznej daty przyjścia na świat Chrystusa; jest to data umowna. Ani rok, ani dzień narodzenia Jezusa nie są bowiem dokładnie znane.  Więcej »

  • Święto Trzech Króli - co to jest, co oznacza, historia

    Uroczystość Objawienia Pańskiego (inaczej: Święto Epifanii), obchodzona 6 stycznia, jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Na Wschodzie była znana już w III w., natomiast 100 lat później pojawiła się w Kościele zachodnim. Jej liturgia nierozerwalnie jest związana z Bożym Narodzeniem. Więcej »

  • Chrzest Pański

    Chrzest Pański to święto obchodzone w Kościele Katolickim w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Jest to zatem święto ruchome. Zamyka ono Okres Bożego Narodzenia w kalendarzu liturgicznym.  Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 3 + 1 =
nie.
2022-10-28 14:02:20
tak.
1234
2021-12-14 14:55:50
łatwe
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43