Nieszpory - strona 2

dnia lub okresu liturgicznego. Czytany fragment pochodzi z Pisma Świętego, a dokładniej z Nowego Testamentu. Przewodniczący modlitwie może wygłosić również krótką homilię, która wyjaśni ów fragment.

6) odpowiedzią na czytanie może być chwila milczenia bądź responsorium krótkie. Responsorium nazywa się modlitwę wykonywaną w formie śpiewanej. Jest to część Nieszporów, która może być opuszczona.

7) następnie zostaje odśpiewana uroczysta pieśń maryjna Wielbi dusza moja Pana wraz z jej antyfoną. Na zakończenie dodaje się werset Chwała Ojcu. W czasie śpiewu obowiązuje wiernych postawa stojąca.

8) kolejnym elementem nabożeństwa wieczornego są prośby wstawiennicze. Mogą być recytowane przez kapłana, chór bądź – w modlitwie prywatnej – bezpośrednio przez wiernego.

9) po prośbach zostaje odmówiona modlitwa Ojcze Nasz. Może być ona poprzedzona krótkim wprowadzeniem.

10) po Modlitwie Pańskiej ma miejsce modlitwa końcowa. Jeśli modlitwie przewodniczy kapłan bądź diakon, udziela on błogosławieństwa. Po błogosławieństwie wypowiada on wezwanie: Idźcie w pokoju Chrystusa, na które zgromadzeni odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. W Nieszporach odmawianych prywatnie modlitwę kończy się słowami: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

Polecamy również:

  • Jutrznia

    Jutrznia to nabożeństwo odprawiane w Kościele katolickim o brzasku nowego dnia. Jest zatem uświeceniem porannych godzin, a równocześnie stanowi wspomnienie zmartwychwstania Jezusa. Więcej »

  • Kompleta

    Kompleta to ostatnia modlitwa Liturgii Godzin, czyli równocześnie ostatnia modlitwa dnia. Odmawia się ją przed spoczynkiem; może być odmawiana nawet po północy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36