Oporniki połączone równolegle

Dwie żarówki o rezystancji 12Ω i 24Ω połączono równolegle i podłączono do nich napięcie 230V. Oblicz opór zastępczy oraz natężenie w całym obwodzie.

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
27.05.2020 07:55

Dane i szukane z zadania:

R_1=12 \Omega

R_2=24 \Omega

U=230V

R_z=?

I_c=?

I_1=?

I_2=?

Korzystamy ze wzoru na opór zastępczyprzy opornikach podłączonych równolegle:

 \frac{1}{R_z} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}

 \frac{1}{R_z} = \frac{1}{12 \Omega } + \frac{1}{24 \Omega }

 \frac{1}{R_z} = \frac{2}{24 \Omega } + \frac{1}{24 \Omega }

 \frac{1}{R_z} = \frac{2}{24 \Omega } + \frac{1}{24 \Omega }

 \frac{1}{R_z} = \frac{3}{24 \Omega }

R_z= \frac{24 \Omega }{3}

R_z=8 \Omega

Natężenie w obwodzie głównym, korzystamy z prawa Ohma:

R= \frac{U}{I}

I= \frac{U}{R}

I= \frac{230V}{8 \Omega }

I=28,75A

W obwodzie, gdzie odbiorniki są podłączone równolegle na każdym z oporników jest takie same napięcie i wynosi ono 230V:

I_1= \frac{230V}{12 \Omega }

I_1=19,15A

I_2= \frac{230V}{24 \Omega }

I_2=9,6A

Zgodnie z pprawem Kirchoffa I1 + I2 =I

Odp. Opór zastępczy wynosi 8Ω, a natężenie na oporniku pierwszym i drugim odpowiednio 28,75Ω oraz 9,6Ω.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza